joomla templates top joomla templates template joomla

Wrocławska Mobilna Karta Miejska

f Paweł Niepowiem c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0011/16- 00 z dnia 05.04.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa:
  2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”
Działanie: 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie:2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Celem projektu jest ułatwienie i poszerzenie dostępu do usług miejskich mieszkańcom Wrocławia i odwiedzającym miasto poprzez rozbudowę i cyfryzację usług publicznych Gminy Wrocław.

Głównym założeniem stworzenia Systemu jest wsparcie procesów biznesowych w zakresie przeniesienia do systemu informatycznego zapewniającego pełną mobilność (aplikacji na urządzenia mobilne) dostępu do usług miejskich – oferowanych przez Gminę Wrocław, w tym miejskie jednostki organizacyjne.

Projekt zakłada powstanie 7 e-usług skierowanych do mieszkańców, odwiedzających miasto, jednostek miejskich oraz ich pracowników:

  1. nabywanie pakietów/usług z poziomu portalu internetowego,
  2. nabywanie pakietów/usług za pomocą aplikacji mobilnej,
  3. integracja z systemami dziedzinowymi,
  4. proces automatycznej wymiany danych poprzez API,
  5. wysyłanie powiadomień o zbliżającym się końcu ważności biletu komunikacji publicznej,
  6. wnioskowanie o wydanie karty miejskiej,
  7. dodawanie aktywności na „portalu społecznościowym”.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny: 300 275,47 PLN
  • Kwota dofinansowania: 1 037 024,53 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 1 337 300,00 PLN

 

Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

 

logotypy

 

Nasza siedziba

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858