joomla templates top joomla templates template joomla

System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław

f Izabela Pieniążczak c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0020/16- 00 z dnia 25.05.2017 r.

 
Źródło finansowania:
Oś priorytetowa
nr  2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”
Działanie nr  2.1 „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr  2.1.2 „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Opis projektu:


Celem ogólnym projektu jest rozbudowa i cyfryzacja usług publicznych Gminy Wrocław
w obszarze gospodarowania nieruchomościami. Idea projektu polega na tworzeniu warunków do podniesienia jakości usług realizowanych dotychczas w formie tradycyjnej (papierowej) do świadczenia usług elektronicznych przez Urząd Miejski Wrocławia
i pozostałe jednostki Gminy na rzecz podmiotów korzystających z zasobów nieruchomości, mających na celu zwiększenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy będą mogli załatwić drogą elektroniczną..

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zarządzania zasobami cyfrowymi zarówno przestrzennymi jak i opisowymi, poprzez ich integrację w jednym repetytorium bazy danych oraz zapewnienie stałego dostępu (online), co przyczyni się do zwiększenia poziomu dostępności do aktualnych informacji i wykorzystania usług publicznych w regionie.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny : 232 438,28 PLN
  • Kwota dofinansowania: 862 483,72 PLN
  • Całkowita wartość projektu 1 094 922,00 PLN


Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

stopaUE

 

Nasza siedziba

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858