joomla templates top joomla templates template joomla

Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza

f Paweł Niepowiem c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0017/16-00 z dnia 17.03.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa
 nr 2 „technologie informacyjno – Komunikacyjne”
Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest rozbudowa i cyfryzacja usług publicznych Gminy Wrocław w obszarze gospodarki finansowej. Idea projektu polega na tworzeniu warunków do świadczenia usług elektronicznych przez Urząd Miejski Wrocławia na rzecz mieszkańców Wrocławia, mających na celu zwiększenie zakresu spraw, które obywatele będą mogli załatwić drogą elektroniczną. Powstanie system wspierający procesy biznesowe Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie zautomatyzowania procesu przekazywania informacji oraz realizowania procesów wydawania decyzji w zakresie podatków i opłat lokalnych. W efekcie realizacji projektu zostanie wdrożony system pozwalający na implementację grup elektronicznego dostępu do usług związanych z realizacją procesów regulowania zobowiązań wynikających z wybranych podatków, opłat czy mandatów – powstaną e-usługi publiczne A2B, A2C na poziomie dojrzałości min. 4.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny: 163 006,97 PLN
  • Kwota dofinansowania: 619 372,03 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 782 379,00 PLN


Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

 

logotypy

Po egzaminie certyfikacyjnym z podstaw C++ Ligi Niezwykłych Umysłów i Centrum Usług Informatycznych - nasza relacja

f Paweł Niepowiem c .

          Za nami pierwsza certyfikacja tegorocznej edycji projektu Ligi Niezwykłych Umysłów i Centrum Usług Informatycznych. Ostatniej soboty w siedzibie naszej jednostki aż 35 uczniów wrocławskich gimnazjów i szkół średnich (a nawet – co bardzo nas cieszy – jeden nauczyciel!) zmierzyło się z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę z podstaw C++. Miło nam poinformować, że egzamin ten zaliczyło ponad 75% zdających – to ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Na szczególną uwagę zasługuje wynik, jaki osiągnęły dziewczyny - nasz test pozytywnie zaliczyło 100% dziewczyn – niektóre z nich osiągnęły w nim maksymalną liczbę punktów! Tak obiecujące wyniki dziewczynek dają wielką nadzieję, że w przyszłości to one podbijać będą zdominowany dotąd przez mężczyzn rynek informatyczny.

            Jak oceniają projekt jego uczestnicy oraz sami organizatorzy? Jak mówi 13-letnia Wiktora – jeden z najmłodszych „niezwykłych umysłów” naszego programu: cieszę się, że miałam okazję brać w nim udział i poznawać tajniki kodowania. Zadania na platformie były naprawdę świetne! Ciekawe, różnorodne, bardzo rozwijające – nie mogę się doczekać kolejnej edycji Ligi i poznania nowych języków programowania!

            Mimo młodego wieku Wiktoria już teraz ma jasno sprecyzowane marzenia dotyczące przyszłości. Jak obwieściła nam po zakończeniu egzaminu: będę programistką! Założę kiedyś swój własny start-up i będę zajmować się tworzeniem aplikacji edukacyjnych dla uczniów. Czego konkretnie będą dotyczyły? Nie sądzicie chyba, że zdradzę wam swoje pomysły – jeszcze je przecież ktoś wykorzysta! :-)

            Z programowaniem wiąże też swoją przyszłość uczeń liceum humanistycznego (!) Konrad, który swoją przygodę z Ligą rozpoczął w czerwcu ubiegłego roku. Tak mnie wciągnęły przygotowane na platformie zadania, że podczas wakacji rozwiązałem je wszystkie. Spodobało mi się! Zrozumiałem wtedy, że programowanie jest czymś, czym chcę zajmować się w przyszłości. Wiem, że program „Wrocław koduje 2.0.” będzie stanowił bardzo dobrą bazę podczas studiów informatycznych. Kiedy umieścicie więc na platformie kolejne zadania? – śmieje się serdecznie.

            Dziesiątki godzin spędzone na platformie nie poszły na marne; Chłopiec nie tylko znalazł się w czołówce najaktywniejszych ligowiczów, zdobywając niebagatelną liczbę ponad 2 milionów neuronów (czyli specjalnych punktów przyznawanych za rozwiązanie zadania), ale i bezbłędnie napisał sobotni egzamin.

              Co o sobotnim egzaminie sądzą organizatorzy imprezy? Jak mówi Wojciech Majeran: to było prawdziwe Wrocław koduje 2.0. w prawdziwym smart city. Bardzo pozytywnie zaskoczyły nas jego wyniki – aż 75% pozytywnie zaliczonych testów to niezwykły wynik. Współpraca z CUI przebiegała zaś naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec i nieraz będziemy działać dalej na rzecz propagowania informatyki wśród najmłodszych.

               Trzymamy kciuki za kolejnych ligowiczów, którzy do egzaminu przystąpią już 13 czerwca. Do zobaczenia na  podsumowującej tegoroczną edycję programu gali 20 czerwca o godzinie 14. w auli Politechniki Wrocławskiej!

1

2

3

 

 

Dzieciaki, do kodu! – o zakończeniu tegorocznego kursu programowania Ligi Niezwykłych Umysłów

f Seweryn c .

Przed nami zakończenie pierwszej edycji projektu fundacji Ligi Niezwykłych Umysłów i Centrum Usług Informatycznych. Warto przypomnieć na początku, jakie są jego główne założenia.

Liga Niezwykłych Umysłów jest skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół średnich programem nauki praktycznego podejścia do programowania. Stworzona w tym celu platforma dostarcza nie tylko wiedzę, niezbędną do rozpoczęcia swojej przygody z kodowaniem, ale i narzędzia pozwalające w pełni opanować omawiane zagadnienia. Podczas prowadzonych przez założycieli Fundacji warsztatach oraz samodzielnego rozwiązywania zadań na platformie uczniowie dowiadują się, jak wygląda praca w językach takich jak C++, JAVA czy PHP.

Założenia projektu oparte są na 3 filarach: learning by doing, czyli nacisku na wiedzę praktyczną, popularnej ostatnio gamifikacji, polegającej na zwiększaniu zaangażowania uczestników poprzez oparcie pracy na współzawodnictwie oraz całodobowym dostępie do platformy – uczniowie mogą korzystać z niej kiedy chcą i na czym chcą, ponieważ aplikacja ta dostosowana jest do niemal wszystkich urządzeń przenośnych. Niemniej istotną korzyścią dla przystępujących do projektu szkół jest znaczące odciążenie nauczycieli informatyki – platforma ta zawiera bowiem bazę paru tysięcy różnorodnych i dostosowanych do poziomu uczniów zadań.

lnu

Cieszymy się, że program ten staje się w naszym mieście coraz popularniejszy. Wystarczy przyjrzeć się liczbom!

W ubiegłym roku bowiem we wprowadzającym w podstawy C++ kursie uczestniczyło 150, a w tym – prawie 800 uczniów. To więcej niż zakładaliśmy w najbardziej optymistycznych nawet perspektywach. Spodziewamy się, że w tegorocznej edycji egzaminu certyfikującego przystąpi około 100 osób, czyli 4-krotnie więcej niż w ubiegłym roku. Jesteśmy dumni, że aż 30% uczestników naszego projektu to dziewczyny. Wiele z nich pochwalić się może znakomitymi wynikami w klasyfikacji generalnej, w której ocenia się nie tylko ilość, ale i sposób rozwiązywania przygotowywanych przez Fundację zadań. To wielka nadzieja dla technologicznej przyszłości naszego miasta i państwowej gospodarki – nie od dziś wiadomo przecież, że programowanie należy do najbardziej dochodowych i rozwijających się zawodów. Jak swoją przyszłość widzi zaś sama Liga Niezwykłych Umysłów? Jak mówi Wojciech Majeran, jeden z założycieli Fundacji:

W przyszłej edycji chcemy osiągnąć liczbę 1000 użytkowników oraz zrealizować projekt dedykowany dla nauczycieli. Wierzymy, że zgromadzimy większe środki, aby rozpocząć prawdziwe rozgrywki i zorganizować większą ilość warsztatów w szkołach. Planujemy uruchomić kolejne kursy Javy i zapoznawać uczniów z innymi językami programowania, takimi jak MySQL czy Python. Przed nami wiele pracy. Chcemy bowiem w jeszcze większym stopniu wykorzystać narzędzia platformy do budowania społeczności i zaangażowania ligowiczów w projekt. Zamierzamy też zrealizować większe projekty badawcze i rozwojowe, we współpracy z m.in. z Politechniką Wrocławską. Dlaczego? Bo wierzymy, że taka armia „niezwykłych umysłów” będzie cenna dla Wrocławia, firm czy uczelni… Takie „zaprzągnięcie” do prac badawczych i analitycznych tysiąca młodych głów i komputerów będzie innowacją na skalę światową. Nikt tego jeszcze nie zrobił, więc czemu nie Wrocław?

 Stworzeniu takiej armii sprzyjać będzie podsumowująca kurs podstaw C++ certyfikacja. Pierwsi gimnazjaliści i licealiści przystąpią do niej już w najbliższą sobotę w siedzibie naszego Centrum. Certyfikat ten będzie ukoronowaniem całorocznej pracy uczniów, których świadomość informatyczna już teraz będzie ich wyróżniać na tle rówieśników i podczas kolejnych etapów edukacji. Na wyniki nie będzie trzeba czekać zbyt długo. Wręczenie nagród i certyfikatów dla uczniów, którzy pomyślnie przejdą testy sprawdzające, oraz nauczycieli (od których entuzjazmu i pasji nieraz zależy powodzenie przystępujących do projektu szkół) będzie miało miejsce 20 czerwca o godzinie 14. w auli Politechniki Wrocławskiej. Nie możemy się doczekać!

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie: http://lnu.org.pl/ oraz w naszych aktualnościach.

global t

 

lnu2

Mobilny Asystent Mieszkańca nagrodzony statuetką „Skrzydeł IT w Administracji”

f Seweryn c .

Z radością informujemy, że w 29 marca Centrum Usług Informatycznych i Gmina Wrocław zostały laureatem prestiżowego konkursu „Skrzydła IT w Administracji”. Statuetką w kategorii „Narzędzie do komunikacji z obywatelami” nagrodzony został nasz projekt „Mobilny Asystent Mieszkańca”. Aplikacja ta umożliwia mieszkańcom Wrocławia szybkie zgłaszanie za pomocą urządzeń mobilnych zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie miasta, takich jak np. awarie czy problemy z sygnalizacją świetlną.

Czym jest konkurs „Skrzydła IT w Administracji”? To corocznie przyznawana przez miesięcznik „IT w Administracji” nagroda jednostkom administracji państwowej lub samorządowej, których projekty cechują się nie tylko oryginalnością i skutecznością wdrożenia, ale też przyczyniają się do poprawy jakości obsługi oraz komunikacji z obywatelami. Kapituła przyznaje nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach:

1. e-Administracji,

2. e- Kultury i e- Edukacji,

3. e-Usług dla obywatela,

4. Oprogramowania do obsługi urzędu,

5. Narzędzia do komunikacji z obywatelami.

Tegoroczna gala miała miejsce w Zakopanem, podczas organizowanej przez magazyn konferencji IV Forum Kierowników IT w Administracji. Wśród prelegentów znalazły się takie autorytety w dziedzinie nowoczesnej administracji, jak Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska.

Nagroda ta jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Cieszymy się, że świadczone przez nas usługi spotykają się tak dużym uznaniem.

 Jak ściągnąć aplikację?

 

skrzydla

Nasza statuetka

 

4forum kierow

Zastępca Dyrektora, Tymoteusz Przybylski, w towarzystwie innych laureatów i Minister Cyfryzacji, Anny Streżyńskiej.

 

 

Nowi klienci Centrum Usług Informatycznych

c .

Miło nam poinformować, że 23 marca podczas sesji Rady Miejskiej zaakceptowano nasz wniosek o poszerzenie liczby obsługiwanych przez nas jednostek. Do naszych Klientów dołączyło 16 wrocławskich przedszkoli oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Usługi te obejmą swoim zasięgiem całość sprzętu komputerowego.

Od tego momentu nasze Centrum będzie świadczyć usługi finansowe 88 jednostkom, finansowe zaś – 143.

Nasza siedziba

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858