joomla templates top joomla templates template joomla

Już jest! Uruchomienie portalu Open Data Wrocław

f Izabela Pieniążczak c .

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 15.12.2017 roku uruchomiliśmy nowy Portal Open Data Wrocław!

Nowa wersja portalu zastąpiła dotychczasową, która była z nami od 2015 roku.
Portal Open Data Wrocław został opracowany na platformie CKAN z uwzględnieniem światowych standardów otwartych danych. Umożliwia m.in. podgląd danych przed pobraniem czy pobieranie danych poprzez API. Posiada opcję wnioskowania o nowe dane, które chcielibyście otrzymać w ramach Portalu - każdy wniosek zostanie rozpatrzony.

Otwarte Dane Wrocław powstały w oparciu o trzy założenia tj. przedsiębiorczość, zaangażowanie i otwartość.
Celem platformy jest wspieranie przedsiębiorczości obywateli poprzez dostęp do danych, które mogą być ponownie wykorzystywane, zachęcenie mieszkańców do partycypacji w zarządzaniu miastem oraz ułatwienie szeroko rozumianej komunikacji.

Dzięki zbudowaniu portalu wszyscy zainteresowani będą mogli pozyskiwać „surowe” dane w formatach czytelnych zarówno dla ludzi jak i systemów informatycznych. Dane te będą mogły być wykorzystane w dowolny sposób i, jak wynika z praktyki, przynosić różnorodne korzyści różnym grupom odbiorców – mieszkańcom, inwestorom, naukowcom, itd.

 

Projekt Open Data Wrocław realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z Portalem Open Data Wrocław : https://www.wroclaw.pl/open-data/

slider otwarte dane.png

Umowy na dostawę infrastruktury IT

f Izabela Pieniążczak c .

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.12.2017 zostały podpisane 3 umowy na dostawę infrastruktury IT dla projektów:

Open data Wrocław - nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0014/16,

System wspierający windykacje w Gminie Wrocław - nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0016/16,

Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I - nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0015/16.


Wykonawca dostarczy serwery i macierze dyskowe, dzięki którym e-usługi będą wydajnie funkcjonować.

ZIT logotypy

Informacja o wyborze oferty - Open Data Wrocław

f Izabela Pieniążczak c .

W ramach realizacji projektu Open Data Wrocław dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w dniu 10.10.2017 podpisaliśmy umowę z Wykonawcą - firmą PROINTEGRA S.A

W ramach przypomnienia informujemy, iż celem projektu Open Data Wrocław jest stworzenie warunków do rozwoju społecznego i gospodarczego Wrocławia poprzez zapewnienie powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu Gminy Wrocław.

Portal Open Data Wrocław będzie umożliwiał powszechny, nieograniczony dostęp do informacji publicznych pochodzących z UMW i jego jednostek mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Wrocław oraz wszelkim innym zainteresowanym podmiotom.

O kolejnych postępach w projekcie będziemy informować na bieżąco.

 

 

ZIT logotypy

Wdrożenie Systemu klasy ERP w Gminie Wrocław – etap I

f Izabela Pieniążczak c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0015/16- 00 z dnia 29.09.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”
Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.2. „E usługi publiczne– ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie sprawności organizacyjnej CUI poprzez standaryzację procesów biznesowych i administracyjnych w zintegrowanym narzędziu informatycznym.

Obszary objęte systemem:

  1. Budżetowo-Księgowy: budżet, finanse i księgowość, faktury, umowy, zarządzanie majątkiem magazyn, środki trwałe), rozliczanie podatków, raporty i analizy zarządcze, w tym prognozy finansowe.
  2. Kadro-Płacowy: kadry miękkie (opis stanowisk, ścieżki rozwoju, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, etc.), kadry twarde (pełna obsługa zatrudnienia, portal pracowniczy, płace, fundusz socjalny.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny: 252 036,19 PLN
  • Kwota dofinansowania: 1 273 245,81 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 1 525 282,00 PLN

Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

ZIT logotypy

Prywatna chmura CUI - pierwszy etap prac za nami

f Izabela Pieniążczak c .

Każdego dnia zespół CUI we Wrocławiu pracuje nad nowymi możliwościami, które przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania miejskiej administracji.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest czas i proste rozwiązania. Dlatego stworzyliśmy Prywatną chmurę CUI – przestrzenną bazę danych.

W zeszłym tygodniu zakończyliśmy pierwszy etap pracy nad platformą dedykowaną pracownikom, która ma zapewnić łatwy dostęp do wybranych aplikacji. Dzięki chmurze, użytkownik zyska szybki dostęp do niezbędnych informacji, a także będzie miał pogląd obszarów, do których nie ma dostępu.

Każde konto stworzone dla pracownika będzie odpowiednio spersonalizowane w zależności od uprawnień, którymi dany użytkownik dysponuje.

W sytuacji, gdy użytkownik chciałby uzyskać dostęp do nowych aplikacji, wniosek o dostęp może złożyć również za pomocą Chmury, bez zbędnych formalności.

Chmura prywatna CUI wiąże się z wieloma udogodnieniami tj.

  • możliwością szybkiego i sprawnego dostępu do wybranych aplikacji;
  • usprawnieniem procesów oraz redukcją czasu poświęcanego na poszczególne czynności;
  • uproszczeniem ścieżki dostępu do aplikacji;
  • redukcją czasu pracy pracowników.

W pierwszym etapie jej tworzenia beneficjentami projektu w zakresie funkcjonalności dostępu do poszczególnych aplikacji będzie Centrum Usług informatycznych, natomiast w zakresie funkcjonalności planowanych do zrealizowania w późniejszym terminie, wszystkie jednostki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jesteśmy przekonani, że  stworzenie tej platformy przyczyni się do wzrostu wydajności oraz poprawy jakości pracy wrocławskiej administracji.

Niebawem kolejne efekty pracy nad projektem!

 

Nasza siedziba

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858