Aktualności

joomla templates top joomla templates template joomla

BAZY OŚWIATOWE W DEPARTAMENCIE EDUKACJI UM we Wrocławiu!

f Izabela Pieniążczak c .

Zdążyliśmy przed szkolnym dzwonkiem! Z końcem sierpnia przekazaliśmy kolejną gotową i stworzoną przez nasz zespół aplikację, dedykowaną jednemu z Departamentów Urzędu Miejskiego Wrocławia. Tym razem dzięki owocnej współpracy pracowników Centrum Usług Informatycznych z pracownikami Departamentu Edukacji UM powstała aplikacja „Bazy oświatowe”, usprawniająca proces przyznawania stypendiów wrocławskim uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Rozwój oprogramowania umożliwia Departamentowi Edukacji prowadzenie specjalizowanych baz danych oświatowych w formie elektronicznej w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Aplikacja usprawnia sposób prowadzenia danych, przyśpiesza obieg dokumentów oraz poprawia jakość danych, umożliwiając tworzenie oraz zachowywanie historii. Dodatkowo „Bazy oświatowe” mają za zadanie wesprzeć pracowników Departamentu oraz pracowników wrocławskich szkół w generowaniu korespondencji seryjnej oraz raportów.


Aplikacja umożliwi dostęp pracownikom wrocławskich szkół do aplikacji w celu rejestrowania oraz składania wniosków stypendialnych danego ucznia. Departament Edukacji będzie weryfikował osiągnięcia danego ucznia i akceptował bądź odrzucał dany wniosek, umożliwiając jednocześnie wysyłanie wiadomości e-mail z informacją do poszczególnych szkół z informacją o tym, czy wniosek został zaakceptowany bądź odrzucony przez komisję.


Korzyści, które wiążą się z implementacją oprogramowania „Bazy oświatowe” to:


• zapewnienie ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;
• przechowywanie danych historycznych;
• centralizacja wprowadzania danych dotyczących uczniów (uczeń w bazie danych występuje tylko raz, weryfikacją po numerze PESEL danego ucznia);
• poprawa jakości danych – wspólna baza dla wszystkich procesów, historia ucznia;
• dane uczniów przypisanych w ramach danej szkoły powinny być pogrupowane według odpowiedniej kategorii stypendiów.

W tym roku szkolnym wrocławskie szkoły będą mogły dużo sprawniej rejestrować najzdolniejszych uczniów, ubiegając się dla nich o zasłużone stypendia! Cieszymy się, że mogliśmy mieć w tym swój udział. Mamy nadzieję, że „Bazy oświatowe” będą przepełnione. Trzymamy kciuki za wrocławskich uczniów.

Powodzenia!

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858