Aktualności

joomla templates top joomla templates template joomla

Wdrożenie Systemu klasy ERP w Gminie Wrocław – etap I

f Izabela Pieniążczak c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0015/16- 00 z dnia 29.09.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”
Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.2. „E usługi publiczne– ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie sprawności organizacyjnej CUI poprzez standaryzację procesów biznesowych i administracyjnych w zintegrowanym narzędziu informatycznym.

Obszary objęte systemem:

  1. Budżetowo-Księgowy: budżet, finanse i księgowość, faktury, umowy, zarządzanie majątkiem magazyn, środki trwałe), rozliczanie podatków, raporty i analizy zarządcze, w tym prognozy finansowe.
  2. Kadro-Płacowy: kadry miękkie (opis stanowisk, ścieżki rozwoju, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, etc.), kadry twarde (pełna obsługa zatrudnienia, portal pracowniczy, płace, fundusz socjalny.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny: 252 036,19 PLN
  • Kwota dofinansowania: 1 273 245,81 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 1 525 282,00 PLN

Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

ZIT logotypy

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858