Aktualności

joomla templates top joomla templates template joomla

Aplikacja Rejestry RODO z nagrodą specjalną Ministra Cyfryzacji

f Katarzyna Wienconek c .

10 kwietnia dyrektor Dariusz Jędryczek odebrał w imieniu Centrum Usługi Informatycznych we Wrocławiu, z rąk Pani Justyny Duszyńskiej, Zastępcy Dyrektora Biura Analiz i Projektów Strategicznych w Ministerstwie Cyfryzacji, nagrodę specjalną Ministra Cyfryzacji za stworzenie i wdrożenie Aplikacji Rejestry RODO opracowanej na zlecenie Biura ds. Bezpieczeństwa Informacji UMW.

 

SITwA 2019 mc fb 640x960 1

 

CUI

Aplikacja Rejestry RODO została wdrożona w sierpniu 2018 roku. Jest autorską i autonomiczną aplikacją wspierającą wypełnienie nowych obowiązków administratorów danych wynikających z wprowadzenia unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W ramach przygotowań do wprowadzenia RODO Urząd Miejski Wrocławia już w 2017 roku zaplanował szereg działań przygotowawczych, w tym wdrożenie aplikacji wspierającej dostosowanie do wymogów RODO. Dokładna analiza zrealizowana przez CUI wykazała, że na rynku nie ma gotowej aplikacji potrzebnej do sprawnego wdrożenia i monitorowania stosowania RODO. W związku z tym Centrum Usług Informatycznych opracowało w ścisłej współpracy z Biurem ds. Bezpieczeństwa Informacji własną, autorską aplikację, która została zaprojektowana w taki sposób, że może być używana przez dowolną jednostkę miasta. W standardzie projektowania i tworzenia aplikacji przez CUI jest tzw. wielojednostkowość, którą można skrótowo opisać jako 'jedna aplikacja - wiele podmiotów - oddzielenie danych poszczególnych podmiotów od siebie - jedna płaszczyzna techniczna'. Obecnie aplikacja jest wykorzystywana przez: Urząd Miejski Wrocławia, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, Zarząd Zasobu Komunalnego. W najbliższym czasie planowane są udostępnienia dla kolejnych jednostek, w tym kilkudziesięciu placówek edukacyjnych. 

Wdrożenie aplikacji pozwoliło wypełnić obowiązek ustawowy w zakresie zarządzania zasobami i procesami, które dotyczą danych osobowych. Aplikacja umożliwia prowadzenie rejestrów elektronicznych zasobów i czynności, usprawnia sprawowanie kontroli nad danymi i ich weryfikację, zwiększa szybkość reakcji w przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji, podnosi szczelność i bezpieczeństwo danych osobowych poszczególnych administratorów danych osobowych, którzy wykorzystują aplikację.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas VI Forum Kierowników IT w Administracji - ogólnopolskiej konferencji odpowiedzialnych za proces cyfryzacji instytucji publicznych. Oprócz nagrody specjalnej przyznane zostały już po raz piąty Skrzydła IT w Administracji - wyróżniono jednostki, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami i innymi urzędami.

 

Grupowe1

 

SITwA 2019 banner

 

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu