Aktualności

joomla templates top joomla templates template joomla

SPS - aplikacja Studenckiego Programu Stypendialnego

f Katarzyna Wienconek c .

Na zlecenie Prezydenta Wrocławia i przy współpracy z Wrocławskim Centrum Akademickim (Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia) Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu z końcem maja oddało do użytkowania  nową wersję  aplikacji SPS – rozwiązania webowego wspierającego Studencki Program Stypendialny.  Wrocławskie Centrum Akademickie to inicjatywa-łącznik między samorządem miasta i środowiskiem akademickim, stworzony i finansowany przez samorząd Wrocławia. Oprócz realizacji własnych, autorskich projektów jest też koordynatorem miejskiego programu stypendialnego dla studentów – dodatkowego wsparcia, które otrzymują od Gminy Wrocław najlepsi wrocławscy studenci.

 1

 

Co to jest SPS?

SPS jest webowym  systemem aplikowania o stypendia dla doktorantów, studentów wyjeżdżających za granicę oraz laureatów olimpiad i konkursów. Aplikacja daje możliwość dokonania oceny wniosków przez członków Kapituł, Akademii Młodych Uczonych i Artystów, a także powołane komisje stypendialne. Pierwsza  aplikacja SPS została wdrożona jeszcze w 2014 roku. Obecnie została wzbogacona o szereg dodatkowych funkcjonalności wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników.

 

 2

 

 

Wyzwanie

W kolejnych latach wraz z rozszerzaniem programu stypendialnego CUI opracowywało nowe wersje SPS, w tym roku system został napisany w nowej technologii – technicznie usprawniając korzystanie z serwisu, a także w oparciu o autorski standard aplikacji. Podjęte prace w zakresie analityki biznesowej, jak i programowania były w dużej mierze skoncentrowane wokół zwiększenia intuicyjności obsługi platformy, w tym między innymi procesu składania wniosków.  W pracach nad rozwojem i rozbudową aplikacji wykorzystaliśmy metodyki zwinne, a całość prac (od analizy do testów i wdrożenia) zabrała jedynie 8 tygodni.

 

Wypełnianie danych Doktoranci

 

 

Jak to działa?

W aplikacji odbywa się cały proces – od złożenia wniosku, przez ocenę, do decyzji o przyznaniu stypendium. W zależności od przypisanej roli w systemie dany użytkownik podejmuje działania w zakresie nadanych mu uprawnień. Idąc śladem poprzednich edycji stypendialnych, aplikacja daje także możliwość przesłania informacji o przyznaniu stypendium lub wyróżnieniu do uczestnika programu.    

 

Więcej informacji:

wca.wroc.pl

sps.cui.wroclaw.pl

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu