Aktualności

joomla templates top joomla templates template joomla

Kwartały Wrocławia - zadania CUI

f Katarzyna Wienconek c .

W ramach prac zaplanowanych na III kwartał 2019 roku CUI zrealizowało 4 istotne przedsięwzięcia – 1 dla mieszkańców oraz  3 dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, które usprawnią funkcjonowanie samego Urzędu, pozytywnie wpływając na czas i jakość obsługi mieszkańców.

Szerokopasmowy internet dla gości otwartej przestrzeni kultury w Parku Szczytnickim

Wybudowaliśmy przyłącze umożliwiające objęcie monitoringiem miejskim wyremontowanego kościoła p.w. św. Nepomucena w Parku Szczytnickim. Dzięki temu już niebawem kościół będzie dodatkowo chroniony kamerami podłączonymi do systemu monitoringu miejskiego oraz powstanie multimedialny Punkt Informacyjny (Infokiosk) wspierający zwiedzanie kościoła. Największym wyzwaniem w realizacji zadania była kwestia uzgodnienia budowy rurociągu na terenie Parku Szczytnickiego, który sam jest zabytkiem – każde drzewo obok którego przebiegała linia transmisyjna wymagało osobnej opinii dendrologa, czy budowa sieci w danym miejscu nie wpłynie niekorzystnie na dobrostan drzewa. Praca przygotowawcze i uzgodnienia z Zarządem Zieleni Miejskiej i Miejskim Konserwatorem Zabytków trwały ponad rok, ale dzięki temu bardzo duża część budowy (ok. 80%) została wykonana metodami bezwykopowymi (przewierty i przeciski sterowane), które w mniejszy sposób ingerują w drzewa i krzewy rosnące w zabytkowym Parku Szczytnickim, czyli najbliższej okolicy kościoła p.w. św. Nepomucena.

Aplikacja do elektronicznego zgłaszania wniosków i prowadzenia ewidencji miejsc noclegowych w obiektach niebędących obiektami hotelarskimi

Jednym z zadań Prezydenta Wrocławia i Urzędu Miejskiego Wrocławia jest prowadzenie ewidencji obiektów oświadczających usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencji pól biwakowych. Podmioty świadczące takie usługi w obiekcie zgłoszonym do ewidencji, mają obowiązek przekazywania informacji o wszelkich zmianach np. w liczbie miejsc noclegowych do Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia. Poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji do elektronicznego zgłaszania wniosków i prowadzenia ewidencji miejsc noclegowych w obiektach niebędących obiektami hotelarskimi, realnie usprawniliśmy komunikację między podmiotami prowadzącymi taką działalność, a samym Biurem, czyli Urzędem. Od teraz wniosek o dodanie do bazy podmiot prowadzący może wypełnić i złożyć elektronicznie. Oprócz tych udogodnień wdrożenie aplikacji pozwoliło zautomatyzować i ustandaryzować codzienne czynności pracowników Biura – zarządzanie ewidencją jest teraz dużo prostsze, przyspieszyły procesy wymiany informacji, zwiększyła się przejrzystość działań, ponieważ wszystkie czynności wykonywane przez pracowników Biura w aplikacji mają od teraz odzwierciedlenie w trakcie procedowania poszczególnych spraw.

3 

Nowa wersja webowej aplikacji Giełda Nieruchomości

Zwiększenie efektywności zarządzania nieruchomościami, w tym ich sprzedaży, to główny cel nowej wersji aplikacji Giełda Nieruchomości opracowanej dla Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia.  Głównym celem było dostosowanie aplikacji do potrzeb pracowników Wydziału oraz innych użytkowników korzystających z serwisu – najczęściej mieszkańców miasta i inwestorów. Aplikacja znacząco zoptymalizuje prace Wydziału oraz zdecydowanie poprawi jakość i wartość strony internetowej. Wykonano również rebranding strony w zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta, wprowadzono responsywność aplikacji. Oferty miasta będą zaprezentowane również na mapach Systemu Informacji Przestrzennej. Wszystkie wprowadzone zmiany (szata graficzna) i dodane funkcjonalności (newsletter, system mailingowy) mają zmniejszyć wartość współczynnika odrzuceń i przyczynić się bezpośrednio do zwiększenia efektywności zarządzania nieruchomościami.

Aplikację przeprojektowano zgodnie ze standardem WCAG 2.1 i zaleceniami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

4

Projekt aplikacji do obsługi zamiany mieszkań komunalnych

W ramach prac wspierających zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu opracowaliśmy projekt aplikacji "Zamiana mieszkań komunalnych". Aplikacja znacząco zoptymalizuje prace i czynności pracowników Wydziału Lokali Mieszkalnych UMW oraz zdecydowanie usprawni proces składania ofert zamiany mieszkań komunalnych przez mieszkańców. Aplikacja umożliwi mieszkańcom elektroniczne zgłaszanie ofert zamiany mieszkań oraz publikowanie zgłoszonych ofert w ogólnodostępnym elektronicznym katalogu. W efekcie pozwoli to na sprawniejsze umieszczanie ofert i lepszy przegląd umieszczonych mieszkań bez konieczności wielokrotnych wizyt w urzędzie.

1

 O pozostałych 96 zadaniach w ramach Kwartałów Wrocławia można przeczytać tutaj.

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2018

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu