Deklaracja dostępności

joomla templates top joomla templates template joomla

Oświadczenie w sprawie dostępności serwisu internetowego

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Web Content Accessibility Guidelines, wraz z częściowym uwzględnieniem poziomu AAA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 17.08.2020 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu ................. r.

 

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni, oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

 

Skróty klawiszowe

Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

 

Dostępność architektoniczna siedziby

Siedziba Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Namysłowska 8 we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba:

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Budynek

Cały budynek poza klatkami schodowymi dostępny jest dla osób na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkiem dziecięcym.  Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).

Wejście główne

Wejście do budynku jest na parterze bez schodów. Centrum Usług Informatycznych zlokalizowane jest na trzech poziomach (II, III i IV piętro) połączonych ze sobą windą i schodami. Do budynku prowadzi również klatka boczna.

Drzwi wejściowe główne są przeszklone, rozsuwane automatycznie, aktywowane fotokomórką umieszczoną w górnej części drzwi. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Ochrona i Informacja

Ochrona znajduje się w linii prostej od wejścia głównego przy schodach.

Sekretariaty

Kancelaria pionu finansowego znajduje się na trzecim piętrze po prawej stronie od windy, natomiast sekretariat główny mieści się na czwartym piętrze na wprost windy za przeszklonymi drzwiami przy, których znajduje się dzwonek dostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika sekretariatu.

Winda

W budynku znajduje się winda dostępna dla osób na wózku oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Winda wydaje komunikaty głosowe. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące są opisane alfabetem Braille’a. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem. Do windy prowadzą dwie drogi: Od wejścia głównego należy kierować się na wprost do końca holu następnie skręcić w lewo, od strony wejścia bocznego należy przejść przez drzwi prowadzące do klatki schodowej oraz kolejne do holu budynku. Osoby z klaustrofobią mogą odczuwać dyskomfort podczas przebywania w windzie.

Pomieszczenia biurowe

Dostępne dla osób na wózkach. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami imiennymi, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się po obu stronach korytarza. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

W holu obok windy po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna.

Pomieszczenia sanitarne

Toalety na każdym piętrze są dostępne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oznakowane standardowo, w każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na odpowiedniej wysokości, wyposażona jest w obustronne poręcze, oraz lustro.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem wyznaczono pięć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca parkingowe znajdują się w odległości około pięćdziesięciu metrów od wejścia głównego i około dwudziestu metrów od wejścia bocznego zlokalizowanego od  ul. Dolnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku GRAFIT gdzie mieści się siedziba Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.

Posadzki antypoślizgowe - niedostępne

Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

 

Schody

Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się w bocznych częściach budynku. Stopnie schodów są proste z rowkowanymi krawędziami, które poprawiają antypoślizgowość. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać dyskomfort na schodach.

 

Dojazd

Budynek GRAFIT, gdzie mieści się siedziba CUI znajduje się przy ul. Namysłowskiej 8. Dojścia piesze są od ulic Jedności Narodowej oraz Dolnej. Przejście dla pieszych od ulicy Jedności Narodowej posiada sygnalizację dźwiękową. Chodniki od ulicy Jedności Narodowej mają wydzielony pas dla rowerzystów jedynie częściowo. Na trasie dojść do wejść do budynku występują liczne przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, pachołki, barierki.

Dojazd możliwy samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 200 m: linia 111, 240, 242, 251.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 200m, linia 1, 6, 11, 16, 23, 70.

 

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Więcej informacji w zakładce: https://bip.cui.wroclaw.pl/index.php?cid=228

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Centrum Usług Informatycznych dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://cui.wroclaw.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej https://cui.wroclaw.pl/

Jeśli stwierdzisz, że serwis https://cui.wroclaw.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ul. Namysłowska 8, IV piętro (Centrum Biznesu "Grafit")

50-304 Wrocław

tel. +48 71 777 90 32

faks +48 71 798 44 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

bezpośrednio z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

Dagmara Zabolska

Kierownik Działu Personalnego i Organizacyjnego

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

tel.: +48 71 777 90 92
tel. kom.: +48 728 489 929

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. należy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich:

www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Data publikacji witryny: 14.10.2014 r.

Data ostatniej aktualizacji: 26.08.2020 r.

 

Przydatne linki

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Rzecznik Praw Obywatelskich

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858