Projekt ITS

Inteligentny System Transportu
joomla templates top joomla templates template joomla

Inteligentny System Transportu

c .

ITS jest zintegrowanym systemem wspierającym działanie CZRiTP (Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym). System stanowi kompletne środowisko informatyczne, począwszy od warstwy łączności i przesyłania danych, przez infrastrukturę serwerową i macierzową, warstwę middleware i bazodanową, po warstwę analityki biznesowej i środowisko aplikacyjne implementujące szeroki zakres funkcjonalny działania CZRiTP.

Infrastruktura sieciowa

W ramach budowy systemu łączności ITS Wrocław zrealizowano szereg inwestycji budowlanych w ramach których wybudowano kanalizację teletechniczną oraz zainstalowano okablowanie światłowodowe, łączące skrzyżowania objęte działaniem systemu. Architektura połączeń zakłada pełną redundancję dla kluczowych skrzyżowań zarządzanych przez ITS Wrocław. W Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym oraz bezpośrednio na skrzyżowaniach zainstalowano kilkaset przełączników sieciowych, dzięki którym powstał niezawodny system transmisji danych. Utworzona w ten sposób sieć teleinformatyczna jest w pełni skalowalna - pozwala na włączenie do systemu kolejnych skrzyżowań. Dostępność oraz stan pracy urządzeń jest na bieżąco weryfikowana przy pomocy systemu monitoringu sieci.

Infrastruktura przetwarzania i składowania danych

Infrastrukturę serwerową stanowi zestaw serwerów kasetowych HP BladeSystem oraz serwerów stelażowych IBM Power, gwarantujący wysoką niezawodność i wydajność systemu. Wykorzystane zostały technologie wirtualizacji oparte na rozwiązaniach VMware vSphere oraz IBM PowerVM, zapewniające optymalne wykorzystanie infrastruktury przetwarzania danych. Wysoką dostępność systemu zapewnia wielopoziomowa redundancja komponentów infrastruktury oraz wdrożone rozwiązania klastrowe, w tym klastry niezawodnościowe w warstwie systemu operacyjnego i w warstwie aplikacyjnej.

Składowane danych jest realizowane w ramach sieci SAN opartej na macierzach EMC linii VNX.

Całość infrastruktury przetwarzania i składowania danych ulokowana została w zarządzanych przez CUI Centrach Przetwarzania Danych.

Środkowisko bazodanowe i middleware

Wymianę danych pomiędzy poszczególnymi podsystemami oraz systemami zewnętrznymi zapewnia oprogramowanie szyny danych.

Środowisko bazodanowe i analityki biznesowej zostało zbudowane w oparciu o relacyjną bazę danych Microsoft SQL Server.

Środkowisko aplikacyjne

ITS integruje całą gamę rozwiązań realizujących funkcje sterowania ruchem, informacją parkingową i pasażerską, zbierania i prezentowania danych o natężeniu ruchu czy monitoringu wizyjnego. System posiada dedykowane interfejsy dla administratorów, operatorów oraz mieszkańców, co pozwala na bezpieczne zarządzanie zakresem i sposobem prezentacji danych. Kluczowe jego komponenty są dostarczone w architekturze trójwarstwowej, co zwiększa jego elastyczność i ułatwia skalowanie. Do budowy systemu zostały wykorzystane platformy programistyczne takie jak .Net Framework czy Java Enterprise, integracyjne - Mule ESB, czy specjalizowane, jak ESRI ArcGIS, które umożliwiają dalszą rozbudowę i integrację systemu z kolejnymi projektami.

CUI zapewnia wsparcie w utrzymaniu systemu
we wszystkich jego warstwach.

Fakty o projekcie

Rozpoczęcie:
2010 r.
Zamawiający:
ZDiUM
Wartość projektu:
102 278 010,26 zł
Dofinansowanie UE:
84 930 935,59 zł

 

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu