MAN Wrocław

Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem.
joomla templates top joomla templates template joomla

MAN Wrocław

c .

Mając na uwadze realizowany projekt MAN Wrocław, Gmina Wrocław została wpisana (jako jedna z pierwszych w kraju) do prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej rejestru jednostek samorządowych, prowadzących działalność w zakresie telekomunikacji.

Projekt MAN Wrocław na zamówienie Gminy Wrocław realizowany jest od 2007 roku. Zakładał budowę publicznej sieci telekomunikacyjnej świadczącej usługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław oraz mieszkańców Wrocławia, a także budowę sieci światłowodowej łączącej rozsiane po całym mieście obiekty, których działanie nie jest możliwe bez istnienia niezawodnego systemu transmisji danych (jednostki oświatowe, kamery Monitoringu Wizyjnego Wrocławia, skrzyżowania działające w systemie ITS Wrocław, czy punkty bezprzewodowej sieci radiowej Miejski Internet). Realizacja projektu została w głównej mierze sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W zakresie prowadzonych działań wybudowane zostały m.in. kanały technologiczne pozwalające na umieszczenie w nich kabli światłowodowych, linie optyczne łączące poszczególne obiekty oraz główne węzły sieci, których zadaniem jest transmisja danych w obrębie sieci.

Projekt MAN Wrocław rozpoczął się od publikacji Norm Zakładowych MSRK, które definiowały zasady budowy kanałów technologicznych na terenie miasta Wrocławia. Wykorzystując szereg inwestycji drogowych, w trakcie modernizacji ulic rozpoczęto instalację rurociągów kablowych, umożliwiających instalację kabli światłowodowych i budowę sieci o zasięgu metropolitalnym. Z biegiem czasu sieć rurociągów utworzyła spójny system, który pozwolił na budowę kluczowych dla miasta linii światłowodowych pomiędzy głównymi centrami dystrybucyjnymi a obiektami miejskimi.

Długość użytkowanej przez miasto kanalizacji technicznej znacznie przekracza 200 kilometrów, a długość zewnętrznych linii światłowodowych przekracza 130 kilometrów. Ponad połowa została wybudowana w ramach projektu ITS Wrocław – zintegrowanego systemu wspierającego działanie Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.
W 2012 roku wybudowano cztery węzły sieci MAN Wrocław klasy operatorskiej. Węzły stanowią podstawę transmisji danych pomiędzy obiektami włączonymi do sieci (Urząd Miasta Wrocławia i inne jednostki organizacyjne Gminy Wrocław, kamery monitoringu wizyjnego CCTV, system łączności ITS Wrocław, bezprzewodowa sieć radiowa Miejski Internet). Posiadane urządzenia pozwalają na zestawienie wielu łączy w technologii Gigabit Ethernet oraz 10/40 Gigabit Ethernet. Dzięki zastosowaniu redundantnych połączeń światłowodowych, rdzeń sieci jest zabezpieczony przed awarią pojedynczego węzła.

Do sieci MAN Wrocław postanowiono włączyć także placówki oświatowe, a korzystnym sposobem dla tego przedsięwzięcia okazała się współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi. W ten sposób powstało bardzo ważne przedsięwzięcie dla Gminy Wrocław - podsieć edukacyjna EDU-MAN, która łączy ponad 250 placówek oświatowych, w jeden spójny system transmisji danych, oparty o dzierżawione łącza światłowodowe.  Co ważne, każda placówka została włączone, co najmniej do dwóch węzłów sieci MAN Wrocław, co zapewniło redundancję w przypadku wystąpienia awarii jednego z węzłów sieci. Za pośrednictwem sieci EDU-MAN na rzecz placówek oświatowych świadczone są usługi dostępu do zasobów ZSZWO, dostępu do sieci Internet oraz cyfrowa telefonia VOiP (ponad 2000 telefonów w sieci edukacyjnej), która w przeciwieństwie do telefonii PSTN lub ISDN nie jest podłączana do sieci telefonicznej, lecz do sieci komputerowej. Wiąże się to ze znacznym obniżeniem kosztów rozmów telefonicznych, co w kontekście oszczędności jest bardzo ważnym aspektem. Centrum Usług Informatycznych wyposażyło Placówki w ponad 2000 telefonów w sieci edukacyjnej. Do placówek oświatowych zostały zakupione także komputery (1500 urządzeń) oraz drukarki, których poprawność działania jest cały czas skutecznie nadzorowana przez pracowników Centrum Usług Informatycznych. W najbliższym czasie planowane jest objęcie projektem wrocławskich przedszkoli. CUI mając już doświadczenie w pomocy placówkom objętym projektem, z pewnością zapewni wrocławskim przedszkolom wygodniejsze funkcjonowanie oraz znaczną oszczędność budżetu, która nie będzie musiała zostać przeznaczona na serwisowanie sprzętu.

Mając na uwadze plany rozwoju sieci MAN Wrocław, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jako operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, może z jej wykorzystaniem świadczyć szereg usług na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław. Sieć stanowi bardzo ważny element miejskich projektów wykorzystujących transmisję danych.

Fakty o projekcie

Rozpoczęcie:
2007 r.
Zamawiający:
Gmina Wrocław
Wartość projektu:
4 414 258,44 zł
Dofinansowanie UE:
3 751 678,25 zł


 

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu