Dział Personalny i Organizacyjny

f Paweł c .

Nadzoruje i koordynowanie pracę podległych komórek:
- Zespołu Obsługi i Administracji
- Zespołu ds. kadrowych
- Samodzielnego stanowiska ds. BHP i PPOŻ
- Rzecznika Prasowego