• realizuje płatności za faktury
  • księguje dokumenty
  • sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe