• nalicza wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  • sporządza zaświadczenia dla pracowników jednostek obsługiwanych
  • sporządza sprawozdania statystyczne