• przeprowadza inwentaryzację
  • rozlicza powierzone zadania
  • rozlicza centralnie VAT z jednostek oświaty
  • prowadzi ewidencję w zakresie PKZP
  • rozlicza ZFŚP