Dariusz Jędryczek

c .

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

„Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”
Laozi

Dariusz Jędryczek

Warto jest w życiu stawiać sobie najbardziej odległe cele, nawet takie, do których prowadzi droga łamiąca przyzwyczajenia i stereotypy. Natomiast same cele, bez podjęcia próby dążenia do nich, stają się jedynie nieosiągalnymi życzeniami. Wykonanie tego pierwszego kroku można porównać ze skokiem na bungee. Decyzja o nim jest pierwszym z wielu wyzwań, które będą prowadzić do osiągnięcia sukcesu. Dobrze wiem, że nawet najlepszy szef niewiele osiągnie bez zespołu, który wraz z nim będzie te wyzwania podejmował. Jestem przekonany, że taka współpraca wymaga obdarzenia pracowników zaufaniem oraz wiarą w ich kompetencje.

Ukończyłem Politechnikę Wrocławską na Wydziale Elektroniki ze specjalizacją zdobytą w trakcie indywidualnego toku studiów: „Projektowanie korporacyjnych sieci komputerowych.” Pracując przez wiele lat w przedsiębiorstwach usługowych i telekomunikacyjnych, miałem szczęście podejmować ciekawe wyzwania, co skutkowało wprowadzeniem nowych jakości, nowego spojrzenia na zadania czy problemy. Zawsze starałem się adaptować technologie do wsparcia pracy człowieka, wielokrotnie zmieniając przyzwyczajenia jej wykorzystania. Od kilku lat pracuję w administracji samorządowej miasta Wrocławia. Mam to szczęście, że moi przełożeni obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem, dzięki czemu wraz ze swoim zespołem realizuję do dziś projekty, które początkowo wydawały się zbyt innowacyjne, prawie niemożliwe do zrealizowania.

Jednym z takich wieloetapowych projektów była zmiana podejścia do pracy zespołu IT w administracji. Proces ten zapoczątkowało przekształcenie zespołów technicznych IT na zespoły usługowe. Wprowadziłem wtedy profesjonalizację w kluczowych obszarach IT. Przeprowadziłem projekt wdrożenia ITIL w całym zakresie, dzięki czemu, po dwóch latach, Urząd Miejski Wrocławia uzyskał certyfikat ISO 20000. Mając wysoko wykwalifikowaną, profesjonalną i dobrze zorganizowaną kadrę IT mogłem razem z nią z sukcesem przeprowadzać wiele ciekawych projektów takich jak: modernizacja sieci transmisji danych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, budowa dwóch nowoczesnych serwerowni, uruchomienie projektu MAN-Wrocław i uzyskanie statusu operatora telekomunikacyjnego JST, uruchomienie, zarządzanie i modelowanie projektu "Miejski Internet", współtworzenie projektu "Urbancard".

Skuteczne przeprowadzenie tych projektów utwierdziło mnie w przekonaniu, iż obrany przeze mnie cel jest słuszny. Przyszedł zatem czas na kolejny krok. Przy wsparciu zarówno moich przełożonych, jak i współpracowników, zainicjowałem i przeprowadziłem projekt powołania pierwszego w Polsce samorządowego Centrum Usług Wspólnych IT pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Mam szczęście stać na czele jednostki gromadzącej w swoich szeregach wysokiej klasy, zaangażowanych w pracę, specjalistów. To pozwala mi mieć pewność, że nasza misja i wynikające ze statutu zadania będą realizowane skutecznie, tak jak wszystkie projekty zrealizowane do tej pory.

Bogatszy o te wszystkie doświadczenia wiem, że warto zrobić ten pierwszy krok i staram się wspierać wszystkich tych, którzy mają odwagę go zrobić :-) .