Dział Miejskiej Sieci Transmisji Danych

c .

Dział Miejskiej Sieci Transmisji Danych jest operatorem wrocławskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby sprawnego zarządzania miastem – MAN Wrocław. Zadania realizowane przez DMSTD można podzielić na cztery grupy:

  • budowa, rozbudowa, modernizacja i utrzymanie pasywnej infrastruktury teletechnicznej czyli: Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe (i ich odpłatne udostępnianie (przy współpracy z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta) operatorom telekomunikacyjnym działającym na terenie miasta Wrocławia), ponad 200 kilometrów linii światłowodowych (zewnętrznych oraz wewnętrznych) oraz okablowanie strukturalne sieci LAN w ponad 270 obiektach należących do Gminy Wrocław; w ramach posiadanych kompetencji świadczymy usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami z zakresu telekomunikacji liniowej oraz publikujemy dokumenty standaryzujące budowę infrastruktury pasywnej;
  • nadzór nad Centrami Przetwarzania Danych CPD obejmujący m.in. systemy monitoringu wizyjnego (CCTV), systemy alarmowe (SSWiN), systemy przeciwpożarowe (SUG), kontrolę dostępu, klimatyzację precyzyjną pomieszczeń technicznych, zasilanie awaryjne urządzeń (UPS) oraz kolokację sprzętu w zarządzanych centrach;
  • budowa, rozbudowa, modernizacja i utrzymanie sieci MAN/LAN w oparciu o cztery wysokowydajne węzły sieci MAN, warstwę dystrybucyjną oraz dostępową m.in. w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia, Zarządu Zasobu Komunalnego oraz 250 placówkach oświatowych Gminy Wrocław; zakres świadczonych usług obejmuje również zabezpieczenie sieci przed nieautoryzowanym dostępem (zapory ogniowe).
  • usługi telekomunikacyjne świadczone bezpośrednio klientom zewnętrznym: szerokopasmowy dostęp do Internetu (w oparciu o wysokoprzepustowe redundantne łącza internetowe); telefonia VoIP (ponad 2 500 telefonów działających w technologii Voice over IP) oraz ponad 500 punktów dostępowych bezprzewodowej sieci radiowej Miejski Internet obejmujących przestrzeń publiczną miasta Wrocławia oraz placówki oświatowe Gminy Wrocław (w roku 2013 odnotowano ponad milion połączeń do sieci)

 

Wykwalifikowany zespół ludzi oraz sprawdzona grupa podwykonawców zewnętrznych gwarantują wysoki poziom i niezawodność świadczonych usług.