Dział Administracji Systemami Informatycznymi

c .

Jako Dział Administracji Systemami Informatycznymi  świadczymy usługi w zakresie utrzymania  systemów informatycznych w warstwie programowo-aplikacyjnej oraz utrzymania serwerów aplikacyjnych  www i poczty elektronicznej.


Zakres naszej pracy obejmuje zarówno bieżące zapewnienie funkcjonowania systemów IT, jak również udział w pracach zespołów projektowych wspierających Klientów we wdrażaniu nowych  rozwiązań.


W ramach świadczonych usług wspieramy funkcjonowanie systemów dziedzinowych oraz oprogramowania biznesowego, które mają znaczenie operacyjno-strategiczne dla funkcjonowania jednostek gminnych i całej gminy Wrocław. Wśród tych systemów znajdują się zarówno  te, które służą bezpośrednio mieszkańcom Wrocławia jak i te, które wspierają pracę jednostek przy wykonywaniu statutowych zadań.


Wśród blisko 200 systemów utrzymywanych przez nasz dział  znajdują się takie systemy jak: systemy klasy ERP (finanse, kadry, księgowość), systemy podatkowe, CRM,  systemy informacji przestrzennej, systemy elektronicznego obiegu dokumentów, platformy i portale informacyjne, systemy raportowo-analityczne, aplikacje i podsystemy funkcjonujące w ramach projektów ZSZWO czy ITS oraz systemy specjalistyczne i technologie zabezpieczające  funkcjonowanie systemów w tym: platformy integracyjne, systemy zabezpieczające funkcjonowanie poczty elektronicznej, ePuap, podpisy elektroniczne.