Dział Wsparcia Użytkowników i Serwisu

c .

Stanowimy pierwszą linię wsparcia użytkowników dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz PINB.

By szybciej reagować na rejestrowane przez użytkowników zgłoszenia (incydenty i zlecenia w ramach usług informatycznych świadczonych przez CUI), rozmieszczeni jesteśmy w pięciu lokalizacjach UMW. W każdym budynku powołaliśmy dyżurnego obiektowego, który śledzi i nadzoruje napływające zgłoszenia.

Przez nas przechodzą wszystkie zgłoszenia użytkowników. Te, które należą do naszych kompetencji niezwłocznie rozwiązujemy. Wychodzące poza nasze uprawnienia, przekazujemy do drugiej linii wsparcia CUI lub serwisu zewnętrznego.

Realizujemy wszystkie prace związane z przygotowaniem i utrzymaniem stanowisk komputerowych. Wspomagamy użytkowników w zakresie poprawnego działania aplikacji i urządzeń komputerowych, dbamy o bezpieczeństwo oraz standaryzację i modernizację stanowisk komputerowych.

Pracujemy w oparciu o aplikację HelpDesk, stanowiącą pojedynczy punkt kontaktu dla naszych użytkowników.