Dział Projektów i Analiz

c .

Charakterystyka Działu:

- pozyskiwanie i dokumentowanie potrzeb klientów biznesowych w obszarze oprogramowania,
- analiza sposobów zrealizowania potrzeb klientów biznesowych w obszarze oprogramowania,
- przeprowadzanie projektów dostarczania rozwiązań zaspokajających potrzeby klientów biznesowych w obszarze oprogramowania,
- przeprowadzanie zakupów wspólnych na rzecz jednostek miejskich w obszarze oprogramowania.
- podejmowanie działań zmierzających do standaryzacji rozwiązań w obszarze oprogramowania.