Dział Programowania

c .

Zadania działu:

  • Realizacja Strategii Informatyzacji Urzędu.

  • Standaryzacja rozwiązań technologicznych w obszarze implementacji technologii WWW oraz technologii mobilnych.

  • Realizacja zadań programistycznych w zakresie wykorzystywanych w Wydziale Informatyki języków programowania i technologii.

  • Realizacja zadań w zakresie udostępniania usług elektronicznych.

  • Implementacja rozwiązań informatycznych na platformie e-PUAP.

  • Nadzór nad procesem testowania oprogramowania.

  • Współpraca w realizacji prac wdrożeniowych nadzorowanych przez Dział Projektów i Analiz.

  • Współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.