joomla templates top joomla templates template joomla

Informatyczne oblicze wyborów do rad osiedli 2017 – kilka słów o aplikacji wyborczej Centrum Usług Informatycznych

c .

Za nami kolejne wybory do wrocławskich rad osiedli. Przystąpili do nich mieszkańcy 46 osiedli. Łącznie wybrali oni prawie 800 nowych radnych spośród 1301 chętnych kandydatów. Aby usprawnić sposób przeprowadzenia tegorocznych wyborów, Wrocław jako jedno z pierwszych miast polskich zdecydował się na stworzenie w tym celu elektronicznej platformy wyborczej.

Platforma ta była odpowiedzią na zapotrzebowanie Biura Rady Miejskiej, które chciało usprawnić sposób obsługi wyborów. Razem z Centrum Usług Informatycznych, odpowiedzialnym za informatyzację jednostek samorządowych Wrocławia, przygotowane zostało narzędzie wspierające proces realizacji wyborów, w tym przypadku do rad osiedli.

            Zadanie to zrealizowane zostało przez zespół CUI złożony z Analityka, Programistów i Testerów. Wybrano technologię .NET. Prace nad projektem realizowane były przez kilka miesięcy w ścisłej współpracy z przedstawicielami Miejskiego Biura Wyborczego. Zgodnie z obecnymi trendami rynkowymi przyświecała nam idea zwinnego podejścia do realizacji projektu. Analiza wykonana została przy użyciu metodyk UX. Efektem tego była platforma wyborcza, która wspierała prace MBW już od początku marca 2017.

Platforma umożliwiła nie tylko efektywną rejestrację kandydatów, ale i usprawniła sam proces przebiegu wyborów. W procesie rejestracji kandydatów możliwa była weryfikacja ich danych po numerze PESEL w bazie meldunkowej WSO. W przypadku błędów lub braków w zgłoszeniu możliwe było automatyczne generowanie wezwania do usunięcia wad. Z myślą o wszystkich mieszkańcach Wrocławia planujemy dodanie w przyszłości funkcjonalności, która umożliwi każdej osobie weryfikację online swojego okręgu wyborczego i punktu, w którym może oddać głos w wyborach.

Nasze narzędzie umożliwiło generowanie wielu dokumentów, które dotychczas były sporządzane ręcznie, m.in.: obwieszczeń, kart do głosowania czy protokołów. Rozwiązanie takie znacząco skróciło czas obsługi wyborów oraz zminimalizowało ryzyko błędów, jakie niesie za sobą ręczne przygotowanie dokumentów. Obecnie w narzędziu znajdziemy kilkanaście dedykowanych wydruków. Cały czas dodawane są nowe.

Ponadto platforma wspierała proces weryfikacji przygotowanych protokołów z głosowania poprzez mechanizm tzw. matematyki wyborczej, czyli wskazywania błędów w danych ilościowych przekazanych w protokołach przez Obwodowe Komisje Wyborcze. Znacznie przyspieszyło to ustalenie końcowych wyników głosowania.

O powodzeniu projektu i platformy wyborczej świadczyć może fakt, że oficjalne wyniki pojawiły się już kilka godzin po zakończeniu wyborów. Natychmiast znane były także informacje dotyczące frekwencji i rozkładu głosów w poszczególnych okręgach.

Wybory do rad osiedli były pierwszym etapem realizacji pełnej funkcjonalności platformy wyborczej. Przygotowujemy się obecnie do prac zmierzających do implementacji wszystkich procesów wyborczych realizowanych przez Wrocław. Planujemy dodanie do platformy funkcjonalności obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych, które realizowane były dotychczas przez aplikację w innej technologii, oraz dodanie nowych funkcjonalności, które realizowane były do tej pory ręcznie. Efektem końcowym będzie kompleksowe narzędzie wspierające realizację procesów wyborczych elektronicznie w każdym aspekcie.

Cieszymy się, że stworzona przez nas aplikacja przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w którym człowiek ma możliwość realizować się i działać na rzecz już tej najmniejszej, bo osiedlowej wspólnoty. Jako Centrum Usług Informatycznych pragniemy dalej wspierać procesy wyborcze we Wrocławiu oraz ideę Smart City realizowaną przez nasze miasto.

Więcej informacji na temat wyborów do rad osiedli można znaleźć na:

http://bip.um.wroc.pl/artykuly/652/wybory-do-rad-osiedli-2017

http://www.wroclaw.pl/rozmawia/wybory-do-rad-osiedli-we-wroclawiu-2017

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu