Projekt ZSZWO

Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą
joomla templates top joomla templates template joomla

ZSZWO

c .

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu w ramach projektu, w którym uczestniczy, cały czas rozwija infrastrukturę sprzętową, a także rozwiązania systemowe związane z elektronicznym wsparciem placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w zakresie zarządzania edukacją we Wrocławiu.

Faza wstępna projektu miała miejsce w 2007 roku, a nad całością zamówienia od strony merytorycznej, który w większości dofinansowany był z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pieczę sprawował Departament Edukacji. ZSZWO - Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą w placówkach został uruchomiony we wrześniu 2012 roku i służy zarówno samym placówkom, jak i uczniom oraz rodzicom, dając im dostęp do wielu elektronicznych usług.

System informatyczny, za którego techniczną część odpowiada CUI, zdecydowanie usprawnił, jak i zmniejszył koszty komunikacji urzędu z placówkami oświatowymi, a także innymi instytucjami zajmującymi się sprawami oświatowymi.

Wdrożenie nowych rozwiązań ułatwiło nadzór nad budżetami w poszczególnych placówkach. Dostarczone oprogramowanie wspiera działalność administracyjną szkół i placówek. Pozwala m.in. na wsparcie w planowaniu zajęć szkolnych, pracy sekretariatów, czy też monitorowania ścieżki edukacyjnej ucznia, co znacząco wspomaga komunikację pomiędzy wychowawcą a rodzicami i opiekunami dzieci.

Do komponentów systemu należą: poczta Exchange (dane bezpiecznie przechowywane są na serwerach zarządzanych przez CUI,), dziennik elektroniczny, Platforma edukacyjna, rekrutacja, tablica ogłoszeń, biuletyn informacji publicznej (wspólny BIP dla wszystkich placówek oświatowych), system zarządzania placówką, system klasy ERP, budżet, egzaminy zewnętrze, archiwum oraz „poczta w chmurze” dla nauczycieli.

Oczywiście cały czas dokonywane są udoskonalenia i modernizacje działających komponentów, a także trwają prace nad poszerzeniem wachlarza możliwości, które jeszcze bardziej usprawnią pracę placówek oświatowych i ich kontaktu z rodzicami i opiekunami dzieci.

Co ważne, aby cały projekt mógł być w pełni zrealizowany, w początkowej jego fazie CUI musiało zbudować specjalny system transmisji danych EDU-MAN, dzięki czemu udało się połączyć ponad 250 placówek oświatowych w jeden spójny system transmisji danych oparty o wysokoprzepustowe łącza światłowodowe.

Każda Placówka dzięki temu została włączona do, co najmniej, dwóch węzłów sieci MAN Wrocław, co pozwala zapewnić redundację w przypadku wystąpienia awarii jednego z węzłów sieci. Za pośrednictwem sieci EDU-MAN na rzecz placówek oświatowych świadczone są usługi dostępu do zasobów ZSZWO, dostępu do sieci Internet oraz cyfrowa telefonia VOiP, która w przeciwieństwie do telefonii PSTN lub ISDN nie jest podłączana do sieci telefonicznej, lecz do sieci komputerowej. Wiąże się to ze znacznym obniżeniem kosztów rozmów telefonicznych, co w kontekście oszczędności jest bardzo ważnym aspektem.

Centrum Usług Informatycznych wyposażyło Placówki w ponad 2000 telefonów w sieci edukacyjnej. Do placówek oświatowych zostały zakupione także komputery (1500 urządzeń) oraz drukarki. Poprawność działania jest cały czas skutecznie nadzorowana przez pracowników CUI, którzy dysponując nowymi technologiami są w stanie zdalnie pomóc użytkownikom w zachowaniu możliwości codziennej pracy.

W najbliższym czasie planowane jest objęcie projektem także sprzętu pozaprojektowego, znajdującego się w przedszkolach. Nie zawsze posiadają one wyspecjalizowane służby informatyczne, w związku z czym CUI rozpoczynając świadczenie swoich usług, jest w stanie sprawować odpowiednią kontrolę nad sprzętem, jego oprogramowaniem czy aktualizacją systemu, aby użytkownicy mogli odpowiednio wykonywać swoje obowiązki.

CUI, mając już doświadczenie w pomocy placówkom objętym projektem, z pewnością zapewni wrocławskim przedszkolom wygodniejsze funkcjonowanie oraz znaczną oszczędność budżetu, która nie będzie musiała zostać przeznaczona na serwisowanie sprzętu na zewnątrz. Projekt ZSZWO, nad którym od strony technicznej pieczę sprawuje CUI, zdecydowanie ujednolicił działanie wszystkich placówek oświatowych we Wrocławiu, a uczestnictwo w projekcie pozwoliło im zdecydowanie podnieść poziom informatyzacji.

Specjalny portal aplikacyjny, którego techniczną część nadzoruje CUI, dostępny jest pod adresem: http://www.edu.wroclaw.pl

Jednym z ważniejszych modułów dla rodziców jest panel „rekrutacja”, który znajduje się na portalu Wrocławskiej Edukacji i w znacznym stopniu ułatwia pracę placówek oświatowych, zaczynając od przedszkoli, a kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych. To właśnie przez tę aplikację rodzice bez wychodzenia z domu mogą wysłać formularz zgłoszeniowy swojego dziecka, który bierze udział w rekrutacji do konkretnej placówki. Taka forma zgłoszenia jest również znacznym uproszczeniem dla osób zajmujących się rekrutacją w placówkach, gdyż otrzymują od potencjalnych uczniów aplikację w formie elektronicznej, co wiąże się z szybszą weryfikacją, a także bezpieczeństwem przekazywanych danych, które znajdują się na bezpiecznych serwerach CUI.

Oczywiście CUI zapewnia wsparcie w utrzymaniu systemu we wszystkich jego warstwach technicznych. Pracownicy Centrum Usług Informatycznych stale współpracują przy modernizacji wszystkich komponentów, aby jeszcze bardziej usprawnić jego funkcjonowanie. Występujące czasami problemy są na bieżąco analizowane i szybko rozwiązywane. Zgłoszenia otrzymywane są poprzez specjalną aplikację Helpdesk oraz drogą telefoniczną, które pracownicy CUI obsługują w dni robocze, pełniąc 8-godzinne dyżury. Zajmują się przede wszystkim instalacją, konfiguracją sprzętu i oprogramowania, wsparciem przy podstawowych czynnościach na stanowisku pracy, a także poprawnością działania portalu www.edu.wroclaw.pl

CUI zapewnia wsparcie w utrzymaniu systemu
we wszystkich jego warstwach.

Fakty o projekcie

Rozpoczęcie:
2007
Zamawiający:
Departament Edukacji
Wartość projektu:
28 489 656,46 zł
Dofinansowanie UE
20 288 896,39 zł

edu.wroclaw.pl

Komponenty systemu

 • Poczta Exchange
 • Dziennik Elektroniczny
 • Platforma Edukacyjna
 • Rekrutacja
 • Tablica Ogłoszeń
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • System Zarządzania placówką
 • Kadry płace finanse księgowość
 • Budżet
 • Egzaminy zewnętrzne
 • Archiwum

Infrastruktura sieciowa

W ramach budowy systemu transmisji danych EDU-MAN połączono ponad 250 placówek oświatowych w jeden spójny system transmisji danych oparty o wysokoprzepustowe łącza światłowodowe. Każda placówka została włączona co najmniej do dwóch węzłów sieci MAN Wrocław co ma zapewnić redundancję w przypadku wystąpienia awarii jednego z węzłów sieci. Za pośrednictwem sieci EDU-MAN na rzecz placówek oświatowych świadczone są usługi dostępu do zasobów ZSZWO, dostępu do sieci Internet oraz cyfrowa telefonia ViOP (ponad 2000 telefonów w sieci edukacyjnej).

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu