joomla templates top joomla templates template joomla

Centrum Usług Informatycznych nieczynne 30.03.2018 r.

f Izabela Pieniążczak c .

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.03.2018 r. Centrum Usług Informatycznych będzie nieczynne w związku z odebraniem dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 6.01.2018 r.

Informacja o wyborze oferty - System wspierający NGO we Wrocławiu

f Izabela Pieniążczak c .

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu System wspierający NGO we Wrocławiu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dnia 02.01.2018 roku podpisaliśmy umowę z Wykonawcą - firmą MAXTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna.


W ramach przypomnienia informujemy, iż celem projektu System wspierający NGO we Wrocławiu jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego organizacje pozarządowe we Wrocławiu.
Aplikacja będzie obsługiwała składanie ofert, ogłaszanie konkursów oraz generowanie umów i rozliczanie sprawozdań. Aplikacja będzie rozwijana i dostosowywana do aktualnych przepisów prawnych.
O kolejnych postępach w projekcie będziemy informować na bieżąco.

 

ZIT logotypy

Już jest! Uruchomienie portalu Open Data Wrocław

f Izabela Pieniążczak c .

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 15.12.2017 roku uruchomiliśmy nowy Portal Open Data Wrocław!

Nowa wersja portalu zastąpiła dotychczasową, która była z nami od 2015 roku.
Portal Open Data Wrocław został opracowany na platformie CKAN z uwzględnieniem światowych standardów otwartych danych. Umożliwia m.in. podgląd danych przed pobraniem czy pobieranie danych poprzez API. Posiada opcję wnioskowania o nowe dane, które chcielibyście otrzymać w ramach Portalu - każdy wniosek zostanie rozpatrzony.

Otwarte Dane Wrocław powstały w oparciu o trzy założenia tj. przedsiębiorczość, zaangażowanie i otwartość.
Celem platformy jest wspieranie przedsiębiorczości obywateli poprzez dostęp do danych, które mogą być ponownie wykorzystywane, zachęcenie mieszkańców do partycypacji w zarządzaniu miastem oraz ułatwienie szeroko rozumianej komunikacji.

Dzięki zbudowaniu portalu wszyscy zainteresowani będą mogli pozyskiwać „surowe” dane w formatach czytelnych zarówno dla ludzi jak i systemów informatycznych. Dane te będą mogły być wykorzystane w dowolny sposób i, jak wynika z praktyki, przynosić różnorodne korzyści różnym grupom odbiorców – mieszkańcom, inwestorom, naukowcom, itd.

 

Projekt Open Data Wrocław realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z Portalem Open Data Wrocław : https://www.wroclaw.pl/open-data/

slider otwarte dane.png

Umowy na dostawę infrastruktury IT

f Izabela Pieniążczak c .

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.12.2017 zostały podpisane 3 umowy na dostawę infrastruktury IT dla projektów:

Open data Wrocław - nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0014/16,

System wspierający windykacje w Gminie Wrocław - nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0016/16,

Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I - nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0015/16.


Wykonawca dostarczy serwery i macierze dyskowe, dzięki którym e-usługi będą wydajnie funkcjonować.

ZIT logotypy

Informacja o wyborze oferty - Open Data Wrocław

f Izabela Pieniążczak c .

W ramach realizacji projektu Open Data Wrocław dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w dniu 10.10.2017 podpisaliśmy umowę z Wykonawcą - firmą PROINTEGRA S.A

W ramach przypomnienia informujemy, iż celem projektu Open Data Wrocław jest stworzenie warunków do rozwoju społecznego i gospodarczego Wrocławia poprzez zapewnienie powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu Gminy Wrocław.

Portal Open Data Wrocław będzie umożliwiał powszechny, nieograniczony dostęp do informacji publicznych pochodzących z UMW i jego jednostek mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Wrocław oraz wszelkim innym zainteresowanym podmiotom.

O kolejnych postępach w projekcie będziemy informować na bieżąco.

 

 

ZIT logotypy

Nasza siedziba

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858