SPRAWDŹ NAS

ZAPOZNAJ SIĘ Z OSTATNIMI projektami

Realizujemy średniorocznie ok. 40 projektów wdrożeń systemów informatycznych zarówno poprzez zakupy na rynku, jak też w formie wewnętrznie tworzonego oprogramowania autorskiego.
Oprogramowanie biznesowe dostarczamy naszym klientom na podstawie ich wymagań biznesowych. Naszym standardem jest udostępnianie jednolitego oprogramowania możliwego do wykorzystywania przez wszystkie zainteresowane jednostki miasta.

Przykładami takich wdrożeń są: opracowanie autorskiego systemu do konsolidacji sprawozdań budżetowych Rb, zakup na rynku systemu do konsolidacji plików JPK oraz do prowadzenia scentralizowanej księgowości dla ponad 120 placówek oświatowych, które obsługujemy jako CUW czy też wdrożenie systemu EOF (Elektroniczny Obieg Faktur) w ponad 60 Wydziałach/Biurach Urzędu Miejskiego, w CUI oraz pilotażowo w 10 placówkach oświatowych z perspektywą rozszerzenia na dalszych ponad 100 placówek. We wdrożeniach stosujemy coraz częściej, z sukcesem, dostosowane do naszych realiów zwinne podejście do prac projektowych.

Platforma umożliwia efektywną rejestrację kandydatów, ale też usprawniła sam proces przebiegu wyborów. W procesie rejestracji kandydatów możliwa była weryfikacja ich danych po numerze PESEL w bazie meldunkowej WSO. W przypadku błędów lub braków w zgłoszeniu możliwe było automatyczne generowanie wezwania do usunięcia wad Z myślą o wszystkich mieszkańcach Wrocławia planujemy dodanie w przyszłości funkcjonalności, która umożliwi każdej osobie weryfikację online swojego okręgu wyborczego i punktu, w którym może oddać głos w wyborach. Nasze narzędzie umożliwiło generowanie wielu dokumentów, które dotychczas były sporządzane ręcznie, m.in.: obwieszczeń, kart do głosowania czy protokołów. Rozwiązanie takie znacząco skróciło czas obsługi wyborów oraz zminimalizowało ryzyko błędów, jakie niesie za sobą ręczne przygotowanie dokumentów. Obecnie w narzędziu znajdziemy kilkanaście dedykowanych wydruków, które są na bieżąco aktualizowane. Otwarte dane (Open Data) to informacje, z których wszyscy mogą swobodnie korzystać. Można je rozpowszechniać i ponownie wykorzystywać w dowolny sposób. Ich upublicznienie ma m.in. na celu inspirowanie przedsiębiorczości, zwiększenie zaangażowania w sprawy miasta oraz wykazanie transparentności działań władz miejskich. W ramach projektu „Open Data Wrocław” w jednym miejscu zbieramy „otwarte dane”, wytwarzane i przetwarzane przez gminę Wrocław. Projekt jest sukcesywnie powiększany o kolejne zbiory danych, o czym wszyscy zainteresowani są informowani za pośrednictwem portalu oraz mediów społecznościowych. Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. www.wroclaw.pl/open-data Sieć Miejski Internet może gwarantować wysoką dostępność usługi dzięki topologii siatki (partial - mesh) oraz zastosowaniu redundantnych kontrolerów sieci radiowej. Sieć radiowa w warstwie logicznej zbudowana jest z dwóch rodzajów punktów dostępowych: - RAP (Root Access Point) - do którego fizycznie podłączone jest łącze internetowe; - MAP (Mesh Access Point) - bez fizycznego dostępu do sieci. Sieć Miejski Internet oferowana jest przede wszystkim w tzw. „przestrzeni publicznej” - w miejscach związanych z życiem kulturalnym, społecznym i rekreacją oraz w miejscach charakterystycznych dla miasta Wrocławia - przyciągających tysiące turystów z całego świata. Inteligentny System Transportu we Wrocławiu (ITS), to szeroki wachlarz innowacyjnych rozwiązań technologicznych wykorzystujący narzędzia telekomunikacyjne, informatyczne i pomiarowe. Między innymi: kamery, czujniki na skrzyżowaniach, tablice przystankowe, skomplikowane systemy łączności i specjalnie dedykowane oprogramowanie. Wszystko to służy do zarządzania oraz podnoszenia jakości i sprawności systemu transportowego Wrocławia. Wpływa przede wszystkim na płynność ruchu i poprawę bezpieczeństwa na drogach. http://its.wroc.pl
System wspierający świadczenie usług informatycznych przez CUI dla obsługiwanych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław. System zorganizowany jest w oparciu o III linie wsparcia: - I linia wsparcia – serwisanci przyjmujący i obsługujący zgłoszenia serwisowe; wykonujący czynności obsługi zgłoszeń serwisowych i rozwiązujący mieszczące się w zakresie ich wiedzy oraz kompetencji, - II linia wsparcia – specjaliści w określonych dziedzinach, rozwiązujący zgłoszenia serwisowe według podziału na kategorie oraz przydzielonych uprawnień administracyjnych, - III linia wsparcia - suport dostawcy zewnętrznego. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do bezprzewodowego nieodpłatnego Internetu dla mieszkańców miasta oraz gości Wrocławia. Sieć Miejski Internet od roku 2004 zapewnia bezprzewodowy dostęp do sieci Internet z publicznych punktów dostępu tzw. hot-spotów w ramach nie licencjonowanego pasma 2,4GHz w miejscach spotkań związanych z życiem kulturalnym mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto. Jest to ponad 130 lokalizacji, obejmujących swoim zasięgiem m.in. Stare Miasto, Halę Stulecia, terminal Portu Lotniczego, Ostrów Tumski, rondo Reagana, Wyspę Słodową, Aquapark, Dworzec Główny PKP, okolice Stadionu Wrocław czy Panoramę Racławicką. Miejsca gdzie sieć Miejski Internet jest dostępna, tzw. "strefy zasięgu sieci" zostały oznakowane zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej. Aplikacja, w której zgromadzone są informacje prawne w postaci aktualizowanej bazy prawa oraz różnych publikacji prawniczych. Centrum Usług Informatycznych realizuje projekt Platforma SIP, który ma na celu udostępnienie wszystkim jednostkom miejskim systemu informacji prawnej w zakresie niezbędnym do realizowania powierzonych im zadań. Dążymy do uruchomienia centralnej platformy SIP, która będzie udostępniana organizacjom miejskim. BAW czyli Baza Aktów Własnych to system pozwalający na spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia zbioru aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej. Przy użyciu BAW możemy realizować jeden z zasadniczych celów „elektronizacji prawa” – zapewnić mieszkańcom dostęp do aktualnej treści prawa stanowionego przez organy Gminy Wrocław. System wspiera tworzenie i publikację zbiorów aktów i innych dokumentów, umożliwia definiowanie relacji pomiędzy dokumentami, udostępnia pełną historię nowelizacji, pozwala na wyszukiwanie pełnotekstowe w wielopoziomowych skorowidzach. Treść dokumentu zawsze wyświetlana jest w oknie aplikacji niezależnie od zastosowanego formatu pliku (brak konieczności pobierania plików i używania zewnętrznych narzędzi do wyświetlenia treści dokumentu). Aplikacja dostępna jest poprzez przeglądarkę WWW, dostosowana do wymogów WCAG 2.0 oraz do obsługi na urządzeniach mobilnych.
Zgodnie z przepisami, każda jednostka publiczna zobowiązana jest do posiadania biuletynu o określonej przepisami zawartości i funkcjonalności. Centrum Usług Informatycznych, zakupiło dla wybranych klientów ujednoliconą technologicznie platformę dostarczającą usługę BIP. Scentralizowana platforma, pozwala na efektywne zarządzenia serwisami i w znaczny sposób ułatwia utrzymanie serwisów. Rozwiązanie zapewnia mniejsze nakłady na dostosowywanie serwisów BIP do obowiązujących przepisów, ich administrację i podnosząc bezpieczeństwo działania. https://bip.um.wroc.pl/artykuly/603/biuletyn-urzedowy System do obsługi kolejek w UMW, który będzie obsługiwał większość lokalizacji z "klientem" UMW w których obywatel/mieszkaniec załatwia swoje sprawy np. wydanie dowodu osobistego, przerejestrowanie samochodu itd. System zarządza kolejkami. Jego działanie rozpoczyna się od możliwości zarezerwowania kolejki internetowo dla danej sprawy, przez autoryzacje i wydanie numerka na miejscu w urzędzie, przywołanie do okienka, zarejestrowanie sprawy załatwianej przez mieszkańca + szereg funkcji dodatkowych, jak odcinanie wydawania numerków gdy algorytm uzna, że mieszkaniec nie zostanie obsłużony w godzinach otwarcia (długa kolejka), zarządzanie treścią na wyświetlaczach, obsługa osób z niepełnosprawnością, postępowanie z osobami, które zapomniały dokumentów z samochodu i zaraz wrócą lub przegapiły swoją kolejkę spędzając czas w toalecie itd - kończąc na raportowaniu całego przerobu. Będzie to pierwszy w Polsce system scentralizowany dla wszystkich lokalizacji. Do tej pory serwer obsługiwał jedną salę i systemy były dzielone, a serwerem był biletomat. Obecnie będzie można nie tylko centralnie zarządzać systemem przez administratora, ale też mieszkaniec będzie mógł zobaczyć w jakiej lokalizacji załatwi najszybciej sprawę.
https://bip.um.wroc.pl/artykuly/233/rezerwacja-kolejki
Aplikacja która posiada oferty nieruchomości i lokali komunalnych przygotowywanych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste. Aby dodać nowe ogłoszenie należy skontaktować się z UM Wrocław Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości. Więcej potrzebnych informacji jest zamieszczonych na stronie: https://gn.um.wroc.pl Aplikacja do składania wniosków stypendialnych dla doktorantów, studentów wyjeżdżających za granicę oraz laureatów olimpiad i konkursów. Platforma umożliwia dokonania ocen wniosków poprzez przydział wniosków do grup użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. W bieżącym roku projekt zostanie poszerzony o
 • stypendium w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych;
 • stypendium w zakresie nauk o Ziemi i środowisku.
system klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) do zarządzania relacjami z Klientami. System umożliwia między innymi na efektywnym wsparciu procesu komunikacji z mieszkańcem w ramach funkcjonowania infolinii, wspomagając jednocześnie działanie odpowiednich służb miejskich i podejmowanych przez nie działań. Dzięki systemowi CRM obieg informacji z mieszkańcem ulega znacznemu skróceniu i uporządkowaniu, dodatkowo usprawniając funkcjonowanie poszczególnych obszarów realizujących statutowe zadania Gminy Wrocław. Dla kogo jesteśmy? Jeżeli potrzebują Państwo zamienić swoje dotychczas zajmowane mieszkanie, tu można przeglądać zgłoszone przez najemców oferty mieszkań do zamiany lub zgłosić mieszkanie do zamiany. Aby zgłosić mieszkanie do zamiany należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny powyżej i dołączyć do niego kopię umowy najmu. Wypełniony formularz zostanie przesłany do Wydziału Lokali Mieszkalnych. Po weryfikacji oferta zostanie opublikowana w katalogu ofert. http://zamiana-mieszkan.um.wroc.pl Opracowanie platformy, umożliwiającej tworzenie stron www dla wrocławskich Rad Osiedli, wynikało z konieczności wsparcia tych jednostek w tworzeniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami (np. Dostępność cyfrowa, dane osobowe, etc) stron www. Dzięki opracowanej platformie, zainteresowane Rady Osiedli mogą zlecić wykonanie przez CUI strony www. W ramach projektu Centrum zapewnia wsparcie przy określaniu wymagań, projektowaniu, budowy, szkoleń w prowadzeniu merytorycznie strony (szkolenia dla redaktorów wyznaczonych w Radach) a później utrzymywaniu (w tym hostingu) i aktualizacji technologicznej. https://osiedle.wroc.pl Opracowanie platformy, umożliwiającej tworzenie stron www dla wrocławskich przedszkoli, wynikało z konieczności wsparcia tych jednostek w tworzeniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami (np. Dostępność cyfrowa, dane osobowe, etc) stron www. Dzięki opracowanej platformie, zainteresowane przedszkola zmogą zlecić wykonanie przez CUI strony www. W ramach projektu Centrum zapewnia wsparcie przy określaniu wymagań, projektowaniu, budowy, szkoleń w prowadzeniu merytorycznie strony (szkolenia dla redaktorów wyznaczonych w przedszkolach) a później utrzymywaniu (w tym hostingu) i aktualizacji technologicznej. https://przedszkola.edu.wroclaw.pl
logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, herb Dolnego Śląska, flaga RP, flaga UE

Gmina Wrocław realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu – etap 1
W ramach przedmiotowego projektu uruchamiamy system informatyczny, który usprawni kontakt z klientem oraz pozwoli na prezentowanie wybranych danych posiadanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Głównym celem projektu jest podniesienie dostępności świadczonych e-usług publicznych oraz usprawnienie procesu zarządzania przestrzenią miejską będącą w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej poprzez budowę e-platformy Zieleń we Wrocławiu. Efektem realizacji przedmiotowego Projektu jest udostępnienie nowych e-usług publicznych.
Projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnością, w tym zalecenia WCAG 2.1. Projekt przyczyni się do: zapewnienia prostszego i szybszego dostępu do informacji o zasobach Zasobu Zieleni Miejskiej, skrócenia czasu załatwiania sprawy przez klienta, zmniejszenia pracochłonności zarządzania zasobami Zasobu Zieleni Miejskiej, komunikacji z innymi systemami oraz do zmniejszenia emisji CO2.
Zapoznaj się z funkcjonalnościami dla mieszkańca w spotach promocyjnych:
 • e-zgłoszenie Grafika przedstawiająca korzystanie z aplikacji na telefonie
 • e-trasy Grafika przedstawiająca korzystanie z aplikacji
Zobacz broszurę o wszystkich e-usługach: Okładka ulotki o e-usługach w ramach systemu e-Zieleń Nowy portal znajdziesz tutaj

Podstawowe informacje o dofinansowaniu europejskim:

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS.02.01.02-02-0012/21-00 z dnia 23.11.2021 r.

Źródło finansowania:


Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”
Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie:

 • Wkład własny: 1 125 343,09 PLN
 • Kwota dofinansowania: 2 374 608,62 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 3 499 951,71 PLN
Jednostka Gminy zaangażowana w realizację projektu: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu https://www.zzm.wroc.pl/ oraz Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu https://cui.wroclaw.pl/
Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:
logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, herb Dolnego Śląska, flaga RP, flaga UE Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0013/21- 00 z dnia 30.09.2021 r.
Źródło finansowania:
Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.2 „E –usługi publiczne – ZIT WROF”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Opis projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez UMW, w zakresie zadań realizowanych przez WAB, poprzez stworzenie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną
Projekt zakłada budowę zintegrowanego rozwiązania, które pozwoli na automatyzację pracy, uruchomienie 13 e-usług dla klientów Wydziału Architektury i Budownictwa (WAB) oraz na ciągłe doskonalenia i optymalizację procesów współrealizowanych wraz z WAB w komórkach organizacyjnych Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta (DSM) przy udziale Biura Rozwoju Organizacji (BRO), którego zadaniem będzie analiza, optymalizacja i ciągłe doskonalenie procesów realizowanych przez WAB na styku z komórkami organizacyjnymi DSM oraz optymalizacja procesów wewnętrznych w BRO dotyczących ciągłego doskonalenia organizacji. Projekt zakłada uruchomienie trzech zintegrowanych systemów:
● System Wsparcia Obsługi Spraw
● System Zarządzania Procesami wraz z Katalogiem Usług
● Hurtownia Danych z narzędziem raportowo-analitycznym
Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie
● Wkład własny: 1 306 701,75 PLN
● Kwota dofinansowania: 7 397 673,25 PLN
● Całkowita wartość projektu: 8 703 145,00 PLN
Jednostka Gminy zaangażowana w realizację projektu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:
Serwis Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego
Mapa Dotacji
Portal Funduszy Europejskich
logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, herb Dolnego Śląska, flaga RP, flaga UE Projekt pn. „Zintegrowany System Kolejkowy do obsługi klientów Miasta Wrocławia” został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez obywateli i przedsiębiorców dotyczące jakości i efektywności usług świadczonych przez Urząd Miejski Wrocławia (UMW). W wyniku realizacji projektu uruchomiono dwa powiązane ze sobą funkcjonalnie rozwiązania informatyczne:
 • centralny system do zarządzania kolejką, który pozwolił na wdrożenie kompleksowego podejścia do zarządzania kolejką interesantów we wszystkich Centrach Obsługi Mieszkańca (COM) oraz Centrum Obsługi Podatnika (COP) oraz umożliwia również rezerwację przez Internet wizyty w dowolnym COM i COP (https://bez-kolejki.um.wroc.pl),
 • system obsługi elektronicznych tablic ogłoszeniowych, który umożliwia opis spraw urzędowych w podziale na kategorie i podkategorie zgodne ze strukturą zdefiniowaną w systemie do zarządzania kolejką i zapewnia możliwość rezerwacji wizyty z poziomu opisu sprawy.
Całkowita wartość projektu na dzień podpisania umowy o dofinansowanie wynosi: 499 155,00 zł, z czego wkład z Funduszy Europejskich to: 315 479,27 zł.

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga RP, flaga UE Projekt został zamknięty z dniem 31.04.2023 r.
Przedmiotem projektu „Zintegrowana Platforma Zarządzania JST – projekt pilotażowy” jest budowa i wdrożenie platformy do zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego. W pilotażowym etapie realizacja obejmie wybrane trzy merytoryczne obszary testowe, dotyczące: pasa ruchu drogowego, zarządzania i monitorowania mediów w wybranych budynkach będących własnością miasta, obsługi spraw administracyjnych w obszarze środowiska. W dalszych etapach po wdrożeniu Platforma umożliwi integrację z kolejnymi obszarami merytorycznymi, w tym z istniejącymi systemami miejskimi.
W ramach platformy powstanie Portal e-usług, na którym zostanie udostępnionych 11 nowych, zautomatyzowanych e-usług z wybranych merytorycznych obszarów testowych. W ramach Projektu nastąpi też integracja strumieni danych a także udostępnienie części z nich w sposób otwarty. Głównym celem projektu jest: Podniesienie jakości istniejących usług świadczonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostki organizacyjne gminy oraz ułatwienie budowy nowych e-usług poprzez stworzenie Platformy.
Zintegrowana Platforma pozwoli na:
 • sprawniejsze zarządzanie i realizację zadań,
 • automatyzację istniejących procesów, w tym zdalną komunikację wewnątrz administracji oraz klientami Urzędu (Portal e-usług), a także wyeliminowanie zbędnych procedur,
 • pozyskiwanie informacji w wyniku ponownego przetworzenia różnorodnych danych źródłowych, ich agregacji i analizy,
 • dostęp do szerszego katalogu informacji nt. prowadzonych postępowań z zakresu środowiska i pasa ruchu drogowego,
 • sterowanie i organizację ruchu,
 • szybką analizę danych i usprawnienie raportowania, co przełoży się na jakość i efektywność pozyskiwania infor. dla procesów zarządczych,
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji nt. postępowań i wydawanych decyzji,
 • zwiększenie satysfakcji klienta.
Oś priorytetowa: 2 E-administracja i otwarty rząd Działanie: 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publicznej informacje sektora publicznego
Źródła finansowania:
 • Wkład własny: 6 499 120,67 PLN
 • Kwota dofinansowania – środki wspólnotowe:14 500 879,33 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 21 000 000,00PLN
logotypy: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, flaga RP, flaga UE, Herb i napis Dolny Śląsk

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącego Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP) wraz z wdrożeniem 3 nowych e-usług i znaczącą modernizacją jednej e-usługi (wszystkie na 4 poziomie dojrzałości). Realizacja projektu oraz zdefiniowane dla niego cele są odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby grup docelowych, które zostały opisane w dedykowanych dla tego zagadnienia sekcjach niniejszego wniosku.

Wybrane funkcjonalności zostaną zamówione jako rozszerzenie ww. platformy, którą w chwili obecnej wykorzystuje Wnioskodawca.

Wszystkie możliwe zasoby SIP, które mogą być udostępnione, będą dostępne publicznie wraz z ułatwieniami w zakresie wyszukiwania, przeglądania i pobierania. Istotnym elementem zakresu projektu będzie modernizacja i rozbudowa infrastruktury oraz narzędzi zarządzania, mająca na celu zapewnienie wydajnego i bezpiecznego działania SIP.

Grupy docelowe:

Grupa 1: Użytkownicy danych publicznych SIP, tj.:
 • mieszkańcy,
 • turyści,
 • studenci, uczniowie, pracownicy naukowi,
 • inwestorzy,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe.
Grupa 2: Projektanci zajmujący się opracowaniami dotyczącymi drzew i krzewów, takimi jak inwentaryzacje, operaty dendrologiczne, projekty, wnioski dotyczące decyzji administracyjnych oraz dokumentacje powykonawcze.

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest usprawnienie funkcjonalności SIP oraz wzmocnienie jego bezpieczeństwa, co umożliwi świadczenie e-usług na 4 poziomie dojrzałości. Przez modernizację systemu, możliwy będzie rozwój SIP w okresie trwania projektu, zapewniając odpowiednie narzędzia dla przyszłych inicjatyw związanych z informacją przestrzenną.

Projekt zrealizuje również cele pośrednie:
 1. wdrożenie nowych oraz ulepszonych e-usług dla użytkowników grup docelowych w zakresie informacji przestrzennej na 4 poziomie dojrzałości,
 2. zwiększenie dostępu do informacji dla grup docelowych poprzez dane przestrzenne udostępniane przez SIP (możliwe będzie wyszukiwanie opisanych zasobów, dostęp różnymi metodami, łatwość użycia na urządzeniach mobilnych, wysoka dostępność zasobów),
 3. możliwość rozwijania istniejących lub tworzenia nowych rozwiązań w oparciu o publicznie udostępnione dane przestrzenne SIP oraz łączenie ich z danymi innych instytucji (ponowne wykorzystanie),
 4. ułatwienie współdziałania między instytucjami publicznymi poprzez dostęp do danych umożliwiających interoperacyjność (dostęp poprzez standardowe usługi danych przestrzennych przeglądania i pobierania) oraz automatyzację wymiany danych,
 5. ułatwienie wpływu grup docelowych na jakość i zakres gromadzonych i udostępnianych w SIP danych przestrzennych,
 6. zapewnienie możliwości włączania do SIP nowych zbiorów danych, ich bezpiecznego i efektywnego udostępniania oraz dodawania nowych funkcjonalności w oparciu o identyfikowane nowe potrzeby.

Wskaźniki produktu:

 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja: 4 szt.
 • Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych: 1 szt.
 • Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line: 1 szt.
 • Liczba rozwiązań wykorzystujących informacje sektora publicznego/dane prywatne: 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych: 125 000 użytkowników/rok

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie:

 • Całkowita wartość projektu: 4 661 500,00 PLN;
 • Kwota dofinansowania: 3 262 000,00 PLN;
 • Wkład własny: 1 399 500,00 PLN.

Nr umowy o dofinansowanie:

FEDS.01.03-IZ.00-0012/23 z 27.12.2023 r.

Źródło finansowania:

Priorytet nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska”

Działanie nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027

Jednostka Gminy zaangażowana w realizację projektu:

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
https://rpo.dolnyslask.pl/
https://www.mapadotacji.gov.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
logotypy: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, flaga RP, flaga UE, Herb i napis Dolny Śląsk

Nr umowy o dofinansowanie:

FEDS.01.03-IZ.00-0011/23 z dnia 11.03.2024 r.

Źródło finansowania:

Priorytet nr 1. „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska” Działanie nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027

Opis projektu:

Projekt polega na utworzeniu kompleksowego systemu 24 e-usług na co najmniej 4 poziomie dojrzałości dedykowanych przedsiębiorcom i obywatelom wraz z utworzeniem systemu informacji przestrzennej pasa drogowego na obszarze Gminy Wrocław. W projekcie uruchomiony zostanie także system zarządzania procesami (back-office), który wraz z e-usługami oraz systemem informacji przestrzennej pasa drogowego podniesie standardy obsługi i pracy interesariuszy oraz wpłynie na poprawę komunikacji i rozwój elektronicznych usług publicznych. E-usługi tworzone w ramach projektu będą zgodne z Pryncypiami Architektury Informacyjnej przyjętymi przez Radę Architektury IT oraz zapewnią interoperacyjność i komplementarność z systemami i platformami e-usług na poziomie krajowym. Utworzenie systemu informacji przestrzennej pasa drogowego (m.in. w oparciu o pozyskane dane wejściowe ze skaningu dróg) jest niezbędnym narzędziem, które pozwoli na wprowadzenie e-usług dla odbiorców zewnętrznych i pośrednio usprawni zarządzanie obsługą procesów wewnętrznych Gminy

Grupy docelowe:

 • Przedsiębiorcy - główna grupę odbiorców. Szczególnie istotne będą dla nich usługi związane z planowaniem i koordynacją działań dot. infrastruktury w pasie drogowym. Dostęp do precyzyjnych i aktualnych danych o przedmiotowym obszarze, w tym m.in.: punktowych danych ze skaningu laserowego, planowanych pracach w obszarze zajęcia pasa drogowego, będzie kluczowym aspektem efektywnego planowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z wdrożonych e-usług, które ułatwią efektywniejsze zarządzanie działalnością gospodarczą i przyspieszą obsługę wniosków składanych do Gminy.
 • Obywatele - dzięki wdrożeniu nowych usług cyfryzacyjnych świadczonych, a tym samym rozszerzeniu korzyści z cyfryzacji obywatele będą mieli łatwy i wygodny dostęp do e-usług oraz informacji przestrzennych dot. pasa drogowego.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wdrożenie nowych usług cyfryzacyjnych świadczonych dla przedsiębiorstw i obywateli, a tym samym rozszerzenie korzyści z cyfryzacji. Realizacja celu nastąpi poprzez utworzenie i udostępnienie e-usług wraz z utworzeniem systemu informacji przestrzennej pasa drogowego oraz z elektronizacją i cyfryzacją procesów. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi, podnosząc bezpieczeństwo i komfort obywateli, oraz stworzy solidną platformę dla przyszłego rozwoju technologicznego Gminy, w obszarze zarządzania drogami. Dodatkowo realizacja projektu przyniesie następujące, niemierzalne korzyści:
 • upowszechnianie załatwiania spraw drogą elektroniczną,
 • budowanie zaufania do sektora publicznego jako instytucji udostępniającej kompletne i wiarygodne dane,
 • budowanie przyjaznego wizerunku sektora publicznego udostępniającego dane w prosty sposób,
 • budowanie wizerunku Wrocławia jako miasta smart, które tworzy ułatwienia dla mieszkańców i przedsiębiorców odpowiadające ich potrzebom.

Wskaźniki produktu:

 • Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych: 1 szt.
 • Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line: 1 szt.
 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 24 szt.
 • Liczba rozwiązań wykorzystujących informacje sektora publicznego/dane prywatne: 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 • Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych: 1000,00 użytkowników/rok

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie:

 • Całkowita wartość projektu: 7 000 000,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 3 500 000,00 PLN
 • Wkład własny: 3 500 000,00 PLN

Jednostka Gminy zaangażowana w realizację projektu:

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (cui.wroclaw.pl)
Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

ul. Namysłowska 8, IV piętro

(Centrum Biznesu Grafit)

50-304 Wrocław

NIP: 8971793846

REGON: 022287361

tel.+48 71 777 90 32

faks +48 71 798 44 90

e-mail: cui@cui.wroclaw.pl

ePUAP: /CUI/SkrytkaESP

Biuletyn Informacji Publicznejlogo - BIP

Back to top

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (właściciel strony internetowej www.cui.wroclaw.pl) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zdecydować o możliwości zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki z której korzystasz. Przeglądając zawartość naszej strony internetowej bez tych zmian, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close