Aktualności

joomla templates top joomla templates template joomla

Ankieta zapotrzebowania na usługi na 2021 rok

f Sylwester c .

W związku z procesem planowania i koordynacji działań na 2021 rok i potrzebą oszacowania ich kosztów publikujemy Ankietę zapotrzebowania na usługi CUI na rok 2021. Można ją pobrać:

TUTAJ

Dotyczy ona jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Szczegóły przekażemy poszczególnym jednostkom drogą mailową.

Kwartały Wrocławia - zadania CUI

f Katarzyna Wienconek c .

W ramach prac zaplanowanych na III kwartał 2019 roku CUI zrealizowało 4 istotne przedsięwzięcia – 1 dla mieszkańców oraz  3 dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, które usprawnią funkcjonowanie samego Urzędu, pozytywnie wpływając na czas i jakość obsługi mieszkańców.

Szerokopasmowy internet dla gości otwartej przestrzeni kultury w Parku Szczytnickim

Wybudowaliśmy przyłącze umożliwiające objęcie monitoringiem miejskim wyremontowanego kościoła p.w. św. Nepomucena w Parku Szczytnickim. Dzięki temu już niebawem kościół będzie dodatkowo chroniony kamerami podłączonymi do systemu monitoringu miejskiego oraz powstanie multimedialny Punkt Informacyjny (Infokiosk) wspierający zwiedzanie kościoła. Największym wyzwaniem w realizacji zadania była kwestia uzgodnienia budowy rurociągu na terenie Parku Szczytnickiego, który sam jest zabytkiem – każde drzewo obok którego przebiegała linia transmisyjna wymagało osobnej opinii dendrologa, czy budowa sieci w danym miejscu nie wpłynie niekorzystnie na dobrostan drzewa. Praca przygotowawcze i uzgodnienia z Zarządem Zieleni Miejskiej i Miejskim Konserwatorem Zabytków trwały ponad rok, ale dzięki temu bardzo duża część budowy (ok. 80%) została wykonana metodami bezwykopowymi (przewierty i przeciski sterowane), które w mniejszy sposób ingerują w drzewa i krzewy rosnące w zabytkowym Parku Szczytnickim, czyli najbliższej okolicy kościoła p.w. św. Nepomucena.

Aplikacja do elektronicznego zgłaszania wniosków i prowadzenia ewidencji miejsc noclegowych w obiektach niebędących obiektami hotelarskimi

Jednym z zadań Prezydenta Wrocławia i Urzędu Miejskiego Wrocławia jest prowadzenie ewidencji obiektów oświadczających usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencji pól biwakowych. Podmioty świadczące takie usługi w obiekcie zgłoszonym do ewidencji, mają obowiązek przekazywania informacji o wszelkich zmianach np. w liczbie miejsc noclegowych do Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia. Poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji do elektronicznego zgłaszania wniosków i prowadzenia ewidencji miejsc noclegowych w obiektach niebędących obiektami hotelarskimi, realnie usprawniliśmy komunikację między podmiotami prowadzącymi taką działalność, a samym Biurem, czyli Urzędem. Od teraz wniosek o dodanie do bazy podmiot prowadzący może wypełnić i złożyć elektronicznie. Oprócz tych udogodnień wdrożenie aplikacji pozwoliło zautomatyzować i ustandaryzować codzienne czynności pracowników Biura – zarządzanie ewidencją jest teraz dużo prostsze, przyspieszyły procesy wymiany informacji, zwiększyła się przejrzystość działań, ponieważ wszystkie czynności wykonywane przez pracowników Biura w aplikacji mają od teraz odzwierciedlenie w trakcie procedowania poszczególnych spraw.

3 

Nowa wersja webowej aplikacji Giełda Nieruchomości

Zwiększenie efektywności zarządzania nieruchomościami, w tym ich sprzedaży, to główny cel nowej wersji aplikacji Giełda Nieruchomości opracowanej dla Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia.  Głównym celem było dostosowanie aplikacji do potrzeb pracowników Wydziału oraz innych użytkowników korzystających z serwisu – najczęściej mieszkańców miasta i inwestorów. Aplikacja znacząco zoptymalizuje prace Wydziału oraz zdecydowanie poprawi jakość i wartość strony internetowej. Wykonano również rebranding strony w zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta, wprowadzono responsywność aplikacji. Oferty miasta będą zaprezentowane również na mapach Systemu Informacji Przestrzennej. Wszystkie wprowadzone zmiany (szata graficzna) i dodane funkcjonalności (newsletter, system mailingowy) mają zmniejszyć wartość współczynnika odrzuceń i przyczynić się bezpośrednio do zwiększenia efektywności zarządzania nieruchomościami.

Aplikację przeprojektowano zgodnie ze standardem WCAG 2.1 i zaleceniami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

4

Projekt aplikacji do obsługi zamiany mieszkań komunalnych

W ramach prac wspierających zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu opracowaliśmy projekt aplikacji "Zamiana mieszkań komunalnych". Aplikacja znacząco zoptymalizuje prace i czynności pracowników Wydziału Lokali Mieszkalnych UMW oraz zdecydowanie usprawni proces składania ofert zamiany mieszkań komunalnych przez mieszkańców. Aplikacja umożliwi mieszkańcom elektroniczne zgłaszanie ofert zamiany mieszkań oraz publikowanie zgłoszonych ofert w ogólnodostępnym elektronicznym katalogu. W efekcie pozwoli to na sprawniejsze umieszczanie ofert i lepszy przegląd umieszczonych mieszkań bez konieczności wielokrotnych wizyt w urzędzie.

1

 O pozostałych 96 zadaniach w ramach Kwartałów Wrocławia można przeczytać tutaj.

CUI gra przeciwko wykluczeniom

f Katarzyna Wienconek c .

Już po raz kolejny drużyna Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu zagrała dla tolerancji i przeciwko wszelkim formom wykluczenia w turnieju Boisko Bez Granic ogranizowanym przez Fundację Dom Pokoju, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Pod flagą tolerancji i wzajemnego szacunku spędziliśmy miły dzień.

69543304 3203570176350546 6887256053734440960 n

1 przegrana, 1 remis i 1 wygrana - to bilans udziału drużyny CUI w turnieju Boisko Bez Granic, który odbył się w sobotę w Parku Staszica. Walczyliśmy dzielnie i zawzięcie, ale niestety nie udało się wyjść z grupy i wziąć udziału w dalszej rywalizacji.
CUI podczas turnieju godnie reprezentowali: Sebastian Jamny, Wiesław Adamski, Andrzej Walera, Maciej Pulikowski, Remigiusz Kuprianowicz i Arkadiusz Opala. Za przygotowanie i taktykę drużyny odpowiadał trener Tymoteusz Przybylski.

Dziękujemy organizatorom, uczestnikom i wszystkim zaangażowanym!

EFjjB6mXoAIymZp

EFjjBN5XoAIq6e6

EFjjBX2WkAA1SYr

EFjjDSHW4AIrZ0d

 

 

Nowi klienci CUI

f Katarzyna Wienconek c .

Mamy przyjemność poinformować, że dnia  5 września 2019 roku Rada Miejska Wrocławia, drogą uchwały, przekazała Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu do obsługi nowe jednostki organizacyjne i edukacyjne, dla których świadczyć będziemy usługi:

 • finansowo-księgowe zgodnie z art. 10c ustawy o samorządzie gminnym

 • finansowo-księgowe z zakresu funduszu socjalnego, PKZP i scentralizowanego VAT

 • finansowo-księgowe z zakresu funduszu zdrowotnego

 • pomocy prawnej

 • informatyczne

 • operatorskie

 • eksperckie.

 

W gronie klientów witamy:

 • Przedszkole nr 17

 • Liceum Ogólnokształcące nr V

 • Liceum Ogólnokształcące nr IX

 • Liceum Ogólnokształcące nr XI

 • Liceum Ogólnokształcące nr XIII

 • Liceum Ogólnokształcące nr XIV

 • Technikum nr 18

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23

 • Zespół Szkół nr 8

 • Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej

 • Archiwum Miejskie Wrocławia

 • Biuro Wystaw Artystycznych

 • Młodzieżowe Centrum Sportu.

Bardzo dziękujemy za zaufanie i zabieramy się do pracy!

Więcej informacji oraz treść uchwały można znaleźć TUTAJ.

Wrocławski Rower Miejski w Open Data Wrocław

f Katarzyna Wienconek c .

Wrocław jako jedno z pierwszych miast w Polsce już w 2015 roku uruchomił portal otwartych danych, a  w 2017 została wdrożona jego nowa wersja - portal Open Data Wrocław opracowany na platformie CKAN z uwzględnieniem międzynarodowych standardów. Open Data Wrocław powstał w oparciu o trzy założenia tj. przedsiębiorczość, zaangażowanie i otwartość (więcej o samym portalu tutaj).

Celem platformy jest wspieranie przedsiębiorczości obywateli poprzez dostęp do danych, które mogą być ponownie wykorzystywane, zachęcenie mieszkańców do partycypacji w zarządzaniu miastem oraz ułatwienie szeroko rozumianej komunikacji. Od samego wdrożenia portalu staramy się systematycznie powiększać zbiór otwartych danych, koncentrując się zwłaszcza na tych, które mogą być wykorzystane w ramach rozwiązań typu sharing economy.

 

slider otwarte dane.png

 

Dużym wyzwaniem dla zespołu projektowego jest zapewnienie aktualności danych, zwłaszcza że dane pochodzą od wielu dostawców – zarówno Urzędu Miejskiego Wrocławia, jego jednostek organizacyjnych i innych instytucji publicznych, jak i przedsięwzięć w sektorze prywatnym, dlatego systematycznie doskonalimy i automatyzujemy aktualizację zbiorów.

Jedną z bardziej interesujących grup danych są dane wytworzone i nadal wytwarzane w ramach rozwoju systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Zbiory związane z Wrocławskim Rowerem Miejskim udostępnione w ramach Open Data Wrocław to:

 • stacje WRM - lista stacji z aktualizowaną na bieżąco ilością rowerów,

 • lista rowerów WRM - lista rowerów z aktualizowaną na bieżąco stacją, na której są,

 • cennik WRM,

 • przejazdy WRM – dane na temat przejazdów WRM aktualizowane raz dziennie z danymi za dzień poprzedni, dane wskazują, skąd dany rower został wypożyczony, a na której stacji został zwrócony oraz ile trwała podróż WRM,

 • usterki WRM - zgłaszane usterki rowerów aktualizowane raz dziennie z danymi za dzień poprzedni.

Dane generowane i dostarczane przez Nextbike – operatora Wrocławskiego Roweru Miejskiego są oczywiście (zgodnie z ideą) dostępne dla każdego – każdy mieszkaniec-użytkownik może je pobrać w uniwersalnym formacie i wykorzystać w dowolnych sposób, np. jako źródło danych do innych, także komercyjnych projektów, ale również w badaniach i analizach naukowych, urbanistycznych czy społecznych.

sHV17JmimFerv skrzydla itwa banner 939x214

Za projekt Open Data Wrocław Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu otrzymało nagrodę w konkursie Skrzydła IT w Administracji w kategorii e-Usługi dla obywateli.

3

 

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2018

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu