Aktualności

joomla templates top joomla templates template joomla

Podpisanie umowy o świadczenie usług przewozowych na rzecz dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami

f Katarzyna Wienconek c .

Informujemy, że dnia 13 września 2018 roku Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu podpisało umowę o świadczenie usług przewozowych na rzecz dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami. Wykonawcą umowy jest konsorcjum firm Waldemar Paszek „TAXI OSOBOWE” i Firma Transportowo-Handlowa Sebastian Paszek. Wykonawca będzie odpowiadał za dowóz dzieci w ramach zadania nr 7, czyli do placówek szkolnych: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci z Niepełnosprawnościami Stowarzyszenia „Ostoja” przy ul. Górnickiego 37a.

W związku z tym rodzice dzieci, które korzystają z transportu zorganizowanego do powyższych placówek, mogą spodziewać się telefonu od przedstawiciela Wykonawcy w celu uzgodnienia harmonogramu przewozu. Dzieci będą włączane do transportu zorganizowanego na bieżąco.

 

Rozwiązanie umowy w przewozach dzieci

f Katarzyna Wienconek c .

Informujemy, że w związku z nienależytą realizacją umowy przez przewoźnika w ramach świadczenia usług przewozowych na rzecz dzieci i uczniów niepełnosprawnych na terenie Gminy Wrocław, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu dnia 5 września 2018 roku wypowiedziało umowę jednemu z Wykonawców - firma GAMA Marek Samborski.

Wszystkich zainteresowanych rodziców indywidualnie informujemy o dalszym przebiegu przewozów dzieci do szkół.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy oraz prosimy o wyrozumiałość i współpracę.

Aplikacja Rejestry RODO dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

f Katarzyna Wienconek c .

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na zlecenie Biura ds. Bezpieczeństwa Informacji  stworzyło dla Urzędu Miejskiego Wrocławia autorską i autonomiczną aplikację wspierającą wypełnienie nowych obowiązków administratorów danych wynikających z wprowadzenia unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to nowe unijne prawo, które w zupełnie inny, niż dotychczas, sposób definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w firmach i urzędach.

W ramach przygotowań do wprowadzenia RODO Urząd Miejski Wrocławia już w 2017 roku zaplanował szereg działań przygotowawczych, w tym wdrożenie aplikacji wspierającej dostosowanie do wymogów RODO. Dokładna analiza zrealizowana przez CUI wykazała, że na rynku nie ma gotowej aplikacji potrzebnej do sprawnego wdrożenia i monitorowania stosowania RODO. W związku z tym Centrum Usług Informatycznych opracowało w ścisłej współpracy z Biurem ds. Bezpieczeństwa Informacji własną, autorską aplikację, która została zaprojektowana w taki sposób, że może być używana przez dowolną jednostkę miasta. W standardzie projektowania i tworzenia aplikacji przez CUI jest tzw. wielojednostkowość, którą można skrótowo opisać jako 'jedna aplikacja - wiele podmiotów - oddzielenie danych poszczególnych podmiotów od siebie - jedna płaszczyzna techniczna'.

Obecnie aplikacja jest wykorzystywana przez: Urząd Miejski Wrocławia, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, a zainteresowanie jej stosowaniem zgłosił Zarząd Zasobu Komunalnego. 

Wdrożenie aplikacji pozwoliło wypełnić obowiązek ustawowy w zakresie zarządzania zasobami i procesami, które dotyczą danych osobowych. Aplikacja umożliwia prowadzenie rejestrów elektronicznych zasobów i czynności, usprawnia sprawowanie kontroli nad danymi i ich weryfikację, zwiększa szybkość reakcji w przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji, podnosi szczelność i bezpieczeństwo danych osobowych poszczególnych administratorów danych osobowych, którzy wykorzystują aplikację.

RODO

Indywidualne Tablice Rejestracyjne jeszcze szybciej

f Katarzyna Wienconek c .

Na początku sierpnia uruchomiliśmy aplikację ITR Starostwa zaprojektowaną i napisaną przez CUI na zlecenie Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia. Aplikacja jest rozszerzeniem działającej od kilku już lat aplikacji ITR. Została ona udostępniona przez Urząd Miejski Wrocławia wszystkim pozostałym 29 powiatom z województwa dolnośląskiego w celu uproszczenia i skrócenia procesu przyznawania indywidualnej tablicy rejestracyjnej.

To do starostwa powiatowego miasta wojewódzkiego, czyli w tym przypadku Urzędu  Miejskiego Wrocławia, trafiały pisemne wnioski z pozostałych starostw w województwie o wpisanie wyróżnika indywidualnej tablicy rejestracyjnej (np. D0 ASIA), ponieważ taki rejestr prowadzony jest w obrębie województwa. Do tej pory komunikacja między starostwami powiatowymi w celu rezerwacji konkretnej indywidualnej tablicy rejestracyjnej odbywała się korespondencyjnie, pocztą tradycyjną, co znacznie wydłużało cały proces. Teraz aplikacja pozwala zweryfikować dostępność danej indywidualnej tablicy rejestracyjnej, zarówno wstępnie obywatelowi (taka możliwość jest dostępna już od kilku lat pod adresem http://wyszukiwarkaitr.cui.wroclaw.pl/), jak i ostatecznie urzędnikowi na etapie rejestracji pojazdu. Co najważniejsze - urzędnik prowadzący rejestrację pojazdu nie musi już czekać kilku dni na pisemną decyzję Urzędu Miejskiego Wrocławia, wpis wyróżnika do ewidencji tablic indywidualnych generuje się automatycznie. Wdrożone rozwiązanie usprawniło komunikację, maksymalnie skróciło proces weryfikacji dostępności wyróżnika i oczekiwania na decyzję o wpisaniu wyróżnika indywidualnego do ewidencji tablic indywidualnych.

W pracy nad rozwiązaniem zastosowaliśmy zwinne metodyki zarządzania projektami. Dostępność rozwiązania z poziomu przeglądarki internetowej i otwartość Klienta maksymalnie uprościły wdrożenie.

 ITR1

Ankieta zapotrzebowania na usługi

f Katarzyna Wienconek c .

W związku z procesem planowania i koordynacji działań na 2019 rok i potrzebą oszacowania ich kosztów publikujemy Ankietę zapotrzebowania na usługi CUI na rok 2019. Można ją pobrać:

TUTAJ

Dotyczy ona jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Szczegóły przekażemy poszczególnym jednostkom drogą mailową.

 

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2018

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu