Aktualności

joomla templates top joomla templates template joomla

Wrocław koduje 2.0 – podsumowanie projektu w auli Politechniki Wrocławskiej

c .

Czas podsumowań

Za nami uroczysta gala projektu „Wrocław koduje 2.0”. Tegoroczna edycja programu należała do jednego z najważniejszych projektów, jakie nadzorowało nasze Centrum. Wraz ze współpracującą z nami fundacją Liga Niezwykłych Umysłów udało nam się zachęcić do stawienia pierwszych kroków w świecie programowania ponad 800 uczniów wrocławskich gimnazjów i liceów.

Podczas mającego miejsce w auli głównej Politechniki Wrocławskiej podsumowania wręczone zostały nagrody i dyplomy dla najbardziej aktywnych ligowiczów i ich nauczycieli oraz certyfikaty, zaświadczające o pozytywnym zdaniu egzaminu sprawdzającemu wiedzę z podstaw C++. Wraz z założycielami fundacji podsumowaliśmy także przebieg i statystki z obecnej edycji oraz opowiedzieliśmy o planach, jakie zamierzamy zrealizować w nadchodzącym roku szkolnym. Jednym z naszych największych marzeń jest organizacja pierwszego wrocławskiego hackathonu dla uczniów. Nie bez powodu mówi się, że języki programowania stają się językami całego globu – cieszymy się, że coraz więcej młodych wrocławian ma dzięki naszym działaniom możliwość poznawania świata IT.

Futurystyczna przyszłość IT

Słyszeliście o zawodach takich jak sentymentalista, robot retrainer czy computer museum director? To jedne z wielu zawodów przyszłości, które pojawią się na rynku już w 2030 roku. O tej futurystycznej stronie informatyki opowiedział uczestnikom gali Wojciech Majeran – być może uczestniczący w naszym projekcie uczniowie będą kiedyś wykonywali takie zawody?

Wielcy zwycięzcy

Najbardziej wyczekiwaną częścią gali dla jej uczestników było, oczywiście, ogłoszenie wyników indywidualnych i zespołowych tegorocznej edycji projektu. W klasyfikacji szkół w kategorii szkół ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjne okazały się: liceum nr 2 i 10 oraz technikum numer 3, zaś w kategorii gimnazjów: gimnazja numer 23, 24 i 34. W klasyfikacji indywidualnej wśród gimnazjalistów zdecydowanie zwyciężył Jakub Janeczko z gimnazjum nr 23. Laureatem "Wrocław Koduje 2.0" w kategorii szkół ponadgimnazjalnych został natomiast Konrad Hajduga z Licem nr 17. Absolutnym rekordzistą w liczbie zdobytych neuronów (czyli punktów przyznawanych za rozwiązywane zadania) i zwycięzcą Ligi Niezwykłych Umysłów w roku szkolnym 2016/2017 został jednak uczeń z Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze - Wojciech Bednarz. Jego osiągnięcia w projekcie zostały zauważone przez przedstawicieli telefonii Mobile Vikings, którzy zaproponowali mu staż w swojej firmie. Jesteśmy dumni, że do sukcesu chłopca przyczynił się nasz program. Daje nam to jeszcze więcej energii do dalszego działania i zachęcania do programowania coraz większej liczby uczniów!

Wszystkim uczestnikom (i ich nauczycielom) gratulujemy osiągniętych wyników – jesteśmy pod wrażeniem Waszego zaangażowania, entuzjazmu, a często też liczby zerwanych nocy, poświęconych na rozwiązywanie przygotowanych dla Was na platformie zadań.

Kolejna edycja rusza już jesienią! Do zobaczenia w październiku!

Zapraszamy do obejrzenia relacji z gali w telewizji Echo24: https://www.youtube.com/watch?v=xgpVkmwJgCI

 

...I obejrzenia kilku zdjęć z gali :-)

Gala1.png

Ostatnie przygotowania przed rozpoczęciem gali

Gala 2a.png

W oczekiwaniu na wyniki tegorocznej edycji

gimlnu.png

Nagrodzeni uczniowie

LNU4.png

I zwycięskie szkoły

LNU5.png

W dziewczynach siła!

Liceumlnu.png

Szczęśliwi laureaci

Gala2.png

… I ich nieocenieni nauczyciele.

System wspierający NGO we Wrocławiu

f Paweł Niepowiem c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0013/16- 00 z dnia 07.04.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa:
nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”
Działanie: nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie:nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Celem projektu jest rozbudowa i cyfryzacja usług publicznych Gminy Wrocław w obszarze realizacji zadań publicznych z pomocą NGO. Założeniem Systemu jest wsparcie obsługi procesów wykonywanych przez NGO,a związanych z wnioskowaniem o zlecenia zadań publicznych, przygotowaniem ofert, wnioskowaniem o aneksy, przygotowaniem sprawozdań, rozliczeniem zadań przez wydziały merytoryczne.

W efekcie realizacji projektu powstanie: usługa wewnątrzadminstracyjna (A2A), w zakresie realizacji wewnętrznych procesów związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez NGO, która posłuży
do wdrożenia usług A2B o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja.

W ramach projektu tworzony i integrowany z istniejącymi aplikacjami jest System wspierający z jednej strony NGO we Wrocławiu w obszarze realizacji zadań publicznych z drugiej strony wspierający Urząd Miejski Wrocławia oraz jednostki Gminy w obszarze obsługi udzielania i rozliczania wsparcia dla NGO.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny : 176 101,00PLN
  • Kwota dofinansowania: 881 739,00 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 1 057 840,00 PLN


Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

 

logotypy

 

Open Data Wrocław

f Paweł Niepowiem c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS.02.01.02-02-0014/16-00 z dnia 16.03.2017 r.

Źródło finansowania:
Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa portalu, który zapewni zidentyfikowanym grupom docelowym powszechny, nieograniczony dostęp do wybranych danych w postaci cyfrowej, będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego Wrocławia i jego jednostek miejskich.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny : 179 920,50 PLN
  • Kwota dofinansowania: 904 918,50 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 1 084 839,00 PLN

Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach

internetowych:

 

logotypy

 

Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza

f Paweł Niepowiem c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0017/16-00 z dnia 17.03.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa
 nr 2 „technologie informacyjno – Komunikacyjne”
Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest rozbudowa i cyfryzacja usług publicznych Gminy Wrocław w obszarze gospodarki finansowej. Idea projektu polega na tworzeniu warunków do świadczenia usług elektronicznych przez Urząd Miejski Wrocławia na rzecz mieszkańców Wrocławia, mających na celu zwiększenie zakresu spraw, które obywatele będą mogli załatwić drogą elektroniczną. Powstanie system wspierający procesy biznesowe Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie zautomatyzowania procesu przekazywania informacji oraz realizowania procesów wydawania decyzji w zakresie podatków i opłat lokalnych. W efekcie realizacji projektu zostanie wdrożony system pozwalający na implementację grup elektronicznego dostępu do usług związanych z realizacją procesów regulowania zobowiązań wynikających z wybranych podatków, opłat czy mandatów – powstaną e-usługi publiczne A2B, A2C na poziomie dojrzałości min. 4.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny: 163 006,97 PLN
  • Kwota dofinansowania: 619 372,03 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 782 379,00 PLN


Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

 

logotypy

Po egzaminie certyfikacyjnym z podstaw C++ Ligi Niezwykłych Umysłów i Centrum Usług Informatycznych - nasza relacja

f Paweł Niepowiem c .

          Za nami pierwsza certyfikacja tegorocznej edycji projektu Ligi Niezwykłych Umysłów i Centrum Usług Informatycznych. Ostatniej soboty w siedzibie naszej jednostki aż 35 uczniów wrocławskich gimnazjów i szkół średnich (a nawet – co bardzo nas cieszy – jeden nauczyciel!) zmierzyło się z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę z podstaw C++. Miło nam poinformować, że egzamin ten zaliczyło ponad 75% zdających – to ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Na szczególną uwagę zasługuje wynik, jaki osiągnęły dziewczyny - nasz test pozytywnie zaliczyło 100% dziewczyn – niektóre z nich osiągnęły w nim maksymalną liczbę punktów! Tak obiecujące wyniki dziewczynek dają wielką nadzieję, że w przyszłości to one podbijać będą zdominowany dotąd przez mężczyzn rynek informatyczny.

            Jak oceniają projekt jego uczestnicy oraz sami organizatorzy? Jak mówi 13-letnia Wiktora – jeden z najmłodszych „niezwykłych umysłów” naszego programu: cieszę się, że miałam okazję brać w nim udział i poznawać tajniki kodowania. Zadania na platformie były naprawdę świetne! Ciekawe, różnorodne, bardzo rozwijające – nie mogę się doczekać kolejnej edycji Ligi i poznania nowych języków programowania!

            Mimo młodego wieku Wiktoria już teraz ma jasno sprecyzowane marzenia dotyczące przyszłości. Jak obwieściła nam po zakończeniu egzaminu: będę programistką! Założę kiedyś swój własny start-up i będę zajmować się tworzeniem aplikacji edukacyjnych dla uczniów. Czego konkretnie będą dotyczyły? Nie sądzicie chyba, że zdradzę wam swoje pomysły – jeszcze je przecież ktoś wykorzysta! :-)

            Z programowaniem wiąże też swoją przyszłość uczeń liceum humanistycznego (!) Konrad, który swoją przygodę z Ligą rozpoczął w czerwcu ubiegłego roku. Tak mnie wciągnęły przygotowane na platformie zadania, że podczas wakacji rozwiązałem je wszystkie. Spodobało mi się! Zrozumiałem wtedy, że programowanie jest czymś, czym chcę zajmować się w przyszłości. Wiem, że program „Wrocław koduje 2.0.” będzie stanowił bardzo dobrą bazę podczas studiów informatycznych. Kiedy umieścicie więc na platformie kolejne zadania? – śmieje się serdecznie.

            Dziesiątki godzin spędzone na platformie nie poszły na marne; Chłopiec nie tylko znalazł się w czołówce najaktywniejszych ligowiczów, zdobywając niebagatelną liczbę ponad 2 milionów neuronów (czyli specjalnych punktów przyznawanych za rozwiązanie zadania), ale i bezbłędnie napisał sobotni egzamin.

              Co o sobotnim egzaminie sądzą organizatorzy imprezy? Jak mówi Wojciech Majeran: to było prawdziwe Wrocław koduje 2.0. w prawdziwym smart city. Bardzo pozytywnie zaskoczyły nas jego wyniki – aż 75% pozytywnie zaliczonych testów to niezwykły wynik. Współpraca z CUI przebiegała zaś naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec i nieraz będziemy działać dalej na rzecz propagowania informatyki wśród najmłodszych.

               Trzymamy kciuki za kolejnych ligowiczów, którzy do egzaminu przystąpią już 13 czerwca. Do zobaczenia na  podsumowującej tegoroczną edycję programu gali 20 czerwca o godzinie 14. w auli Politechniki Wrocławskiej!

1

2

3

 

 

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858