Aktualności

joomla templates top joomla templates template joomla

Wrocław – polska Dolina Krzemowa

f Seweryn c .

Nie od dziś wiadomo, że Wrocław jest jednym z najbardziej przyjaznych pracodawcom miast w Polsce. Szczególnie widoczne jest to w obszarze IT, w którym z roku na rok tworzonych jest coraz więcej miejsc pracy. Niedobór pracowników w tym sektorze (szacuje się, że w samej Unii Europejskiej do 2020 roku będzie brakować blisko miliona programistów!) sprawia, że pracodawcy kuszą chętnych do zatrudnienia się w ich firmach kandydatów coraz atrakcyjniejszymi warunkami. Świadomość, że to branża technologiczna będzie odgrywać najbardziej znaczącą rolę we współczesnej gospodarce powoduje, że rośnie liczb firm oraz instytucji starających się zachęcać do nauki programowania coraz młodsze osoby. Również Wrocław przyczynia się do aktywizowania uczniów wrocławskich szkół i stawiania przez nich pierwszych kroków w świecie nowoczesnej technologii. Wykształcona technicznie młodzież to przecież wielka nadzieja naszego miasta.
    Więcej o działaniach, jakie podejmowane są w naszym regionie, aby popularyzować nauki techniczne (a wśród nich także o współpracy naszego Centrum z fundacją Liga Niezwykłych Umysłów) dowiesz się w dzisiejszym artykule Gazety Wyborczej: link, ciekawa-praca-wysoka-pensja-czas-na-rozwoj-wroclawian-w-tej.html. Zachęcamy do lektury!

Ogromny sukces „Szlachetnej Paczki”

c .

Finał „Szlachetnej Paczki” już za nami. Dzięki niesamowitemu zaangażowaniu pracowników CUI udało nam się spełnić marzenia jednej z 19 tys. potrzebujących rodzin, a efekty firmowej zbiórki przerosły nasze najśmielsze oczekiwania.

W ubiegły weekend odbył się kolejny finał akcji „Szlachetna Paczka” z naszym udziałem. W poprzedniej edycji wspieraliśmy wielodzietną rodzinę z Wrocławia, tym razem postanowiliśmy pomóc samotnej mamie z dorastającym synem. Takie założenie mieli również sami organizatorzy, którzy w związku z wprowadzeniem programu 500+ wytypowali znacznie więcej osób starszych, samotnych i samodzielnie wychowujących dzieci.

Podczas dwutygodniowej zbiórki naszym celem początkowo były najpotrzebniejsze rzeczy (jedzenie, ubrania i środki czystości) oraz największe marzeniem chłopca - słuchawki do komputera. Wszystkie te artykuły udało nam się zebrać już na półmetku. Mimo to postanowiliśmy kontynuować akcję, a entuzjazm organizatorów szybko przeniósł się na wszystkich pracowników. W akcję zaangażowała się cała firma, a efekty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania.

Kiedy w ubiegły weekend wręczaliśmy rodzinie prezenty, radości nie było końca. Chłopca ucieszyła zwłaszcza konsola PlayStation z zestawem gier, wymarzone słuchawki i karnet do Aquaparku. Mamę wzruszyła nowa lodówka i wielkie pudło kosmetyków. Zaskoczenie było tym większe, że wśród największych marzeń wymieniła tylko 1 krem.

Mamy nadzieję, że udało nam się spełnić choć część waszych marzeń, a święta w tym roku będą dla was bardziej radosne - podobnie jak dla wszystkich potrzebujących XVI edycji „Szlachetnej Paczki”. W tym roku dary o łącznej wartości 47 mln złotych trafiły do 19 tys. rodzin. Te liczby mówią same za siebie i udowadniają, że warto pomagać!

 

szlachetna paczka 1

Ola i Maciek podczas pakowania prezentów. Pracy było co niemiara, bo paczek wyszło ponad 30!

Wspólnie dla rozwoju miasta

c .

Mijający rok okazał się dla nas pod wieloma względami przełomowy. Dzięki przekształceniu w centrum usług wspólnych i konsolidacji z ZOJM znacznie zwiększył się zakres naszych usług, a jednostki miejskie zyskały nowe możliwości informatyczne.


Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (CUI) powstało w styczniu 2014 r. – wtedy z Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego przekształciło się w samodzielną jednostkę budżetową. Zmiana ta była spowodowana wysoką pozycją, jaką wydział osiągnął w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia. Istotnym argumentem dla władz miejskich stało się wprowadzenie w życie przez wydział dobrych praktyk ITIL – kodeksu postępowania dla działów informatyki. Dodatkowym atutem stało się zdobycie przez wydział akredytacji jednej z czołowych jednostek certyfikujących – British Standards Institution, która po trzech latach wnikliwej weryfikacji działalności potwierdziła kompetencje jednostki w zakresie zarządzania usługami informatycznymi. Podjęte przez wydział działania sprawiły, że jako ósma organizacja w Polsce, a zarazem pierwsza instytucja publiczna, otrzymał on w 2011 r. certyfikację ISO 20000.


Informatyczna konsolidacja Wrocławia


Do czasu transferu wszystkich jednostek miejskich do CUI miało się ono zajmować obsługą informatyczną urzędu miejskiego, nadzorowaniem projektów edukacyjnych oraz systemu ITS (Inteligentnego Systemu Transportu). Z czasem do głównych zadań CUI należeć zaczęły: budowa, eksploatacja i dostarczanie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczenie różnego rodzaju usług IT. Poszerzone zostało też grono korzystających z usług CUI osób – odtąd są nimi nie tylko urzędnicy miejscy, lecz także przedstawiciele wrocławskiej oświaty i sami mieszkańcy miasta, chętnie korzystający na co dzień z powszechnie dostępnego Miejskiego Internetu i wyszukiwarki połączeń komunikacyjnych.

Konsolidacja i ujednolicenie usług IT we wszystkich jednostkach miejskich, których było wówczas ponad 50, szybko przyniosły gminie wymierne korzyści. Przede wszystkim zmiany wpłynęły na usprawnienie ich działalności, podniesienie jakości świadczonych usług, polepszenie systemów zabezpieczających dane (w szczególności te osobowe) oraz realne oszczędności, spowodowane m.in. wspólnym rozliczaniem się z kontrahentami. Sukcesy, jakie przyniosły te przekształcenia (warto wspomnieć chociażby o powodzeniu projektów Open Data, rozbudowie sieci MAN i uzyskaniu tytułu finalisty w konkursie „Lider Informatyki 2016”) oraz korzystne zmiany, które zaszły w polskim prawodawstwie umożliwiającym od 1 stycznia br. tworzenie przez samorządy centrów usług wspólnych (CUW), skłoniły władze Wrocławia do dalszego pogłębiania współpracy między CUI a podległymi miastu jednostkami. Decyzją uchwały Rady Miejskiej z dn. 15 września 2016 Centrum Usług Informatycznych skonsolidowane zostało z Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, tworząc odtąd jedną jednostkę. Zmiana ta miała także swoje ścisłe podstawy w opracowanej przez gminę strategii rozwoju miasta w obszarach informatyki i telekomunikacji i otworzyła nowe możliwości – zarówno dla miasta, CUI, jak i wszystkich jednostek samorządowych, korzystających z naszych usług.

Gdy innowacyjność wyprzedza prawo

Sama idea CUW, wyrosła z pozytywnych doświadczeń w sferze biznesu. Widoczny na całym świecie gwałtowny wzrost zainteresowania outsourcingiem zachęcił do tworzenia CUW także administrację państwową. Specyfika polskiej gospodarki sprawiła, że  na obszarze państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej 44% wszystkich  centrów usług wspólnych zlokalizowanych jest właśnie w naszym kraju.

Potencjał ten dostrzeżony został także we Wrocławiu, w którym, podczas sesji Rady Miejskiej, w wyniku podjętej uchwały, nadano Centrum Usług Informatycznych nowy statut- zostało ono przekształcone ono w CUW. Rada nie tylko rozszerzyła jego kompetencje (m.in. o możliwość standaryzacji zakupów rozwiązań informatycznych), lecz także skonsolidowała jednostki, takie jak Zarząd Zasobu Komunalnego i Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich. Jak argumentowali w uzasadnieniu podjętej uchwały urzędnicy, zmiana ta jest implementacją zmiany prawa krajowego, dostosowaniem zakresu świadczonych usług oraz przygotowywanej strategii w obszarze informatyki i telekomunikacji Gminy Wrocław  (uchwała nr XXVII/ 564/ 16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu [Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2016 r, XXVIII, 564/16].

Warto zauważyć, że idea CUW miała swoje podwaliny już na początku działalności CUI; Organizacja od początku realizowała zadania, takie jak: pozyskiwanie środków z funduszów europejskich i krajowych na potrzeby zakupów oraz rozbudowy infrastruktury, opiniowanie wpływających do urzędu miejskiego wniosków inwestycyjnych w zakresie informatyki i telekomunikacji oraz udział w tworzeniu wieloletniej strategii rozwoju Wrocławia w wymienionych wyżej obszarach. Śmiało można więc powiedzieć, że pod względem organizacyjnym CUI działało na zasadach CUW już na początku 2014 r. 

Jeszcze bowiem przed przekształceniem statutu CUI zarządzało prawie 400 serwerami i systemami informatycznymi, uruchamiając rocznie ponad 70 projektów oraz realizując około 50 tys. zgłoszeń rocznie - co w porównaniu z poprzednimi latami jest prawie 2,5-krotnym wzrostem. Warto zauważyć, że  mimo tak zwiększonego nakładu pracy liczba pracujących w CUI specjalistów wzrosła tylko o 25% - dowodzi to nie tylko przemyślanej polityki zarządzania centrum, lecz także znaczącego polepszenia jego efektywności.

Rozszerzenie działalności CUI pozwoliło także zmodernizować wcześniej zaczęte projekty. Warto wspomnieć chociażby o programie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą, którego wstępna faza miała miejsce już w 2007 r. Projekt ten rozbudowany został m.in. o  pocztę Exchange, dziennik elektroniczny, Platformę edukacyjną, system rekrutacji na wszystkich poziomach edukacji, tablicę ogłoszeń oraz biuletyn informacji publicznej - wspólny dla wszystkich placówek edukacyjnych. Aby w pełni zrealizować ten projekt, CUI zbudowało specjalny system transmisji danych EDU-MAN, dzięki czemu ponad 250 placówek oświatowych zostało połączonych w jeden spójny system transmisji danych, oparty na wysokoprzepustowych łączach światłowodowych.


Niewyczerpany potencjał CUW

Idea outsourcingu wewnętrznego (na której opierają się przecież założenia centrów usług wspólnych) nie bez powodu została określona przez „Harvard Business Review” jako jedna z najważniejszych koncepcji biznesowych ostatnich 70 lat. Popularność outsourcingu wynika ściśle ze specyfiki współczesnej gospodarki, w której konkurencyjność przedsiębiorstwa  zależeć zaczyna od skuteczności długotrwałej strategii jego rozwoju. Korzyści, jakie płyną z outsourcingu wewnętrznego, dostrzegalne są także w działalności CUI.

Oprócz wspomnianej już znaczącej redukcji kosztów dla budżetu miasta i podniesienia jakości świadczonych przez CUI usług, zauważyć można poprawę funkcjonowania podległych mu jednostek. Stało się to dzięki ujednoliceniu istniejących procesów i procedur. CUI świadczy bowiem usługi informatyczne dla większości wrocławskich instytucji publicznych.

Niemniej istotną korzyścią jest lepsza kontrola budżetu gminy - od czasu powstania CUI za wydatki miasta w zakresie np. zakupów sprzętu komputerowego odpowiedzialny jest tylko jeden dział CUI. Ciekawym rozwiązaniem stała się taka możliwość świadczenia przez CUI usług telekomunikacyjnych wszystkim jednostkom miejskim. Obecnie to właśnie CUI jest głównym operatorem sieci MAN. Taki rodzaj decyzyjności, oprócz widocznego zmniejszenia wydatków miasta, znacząco odciąża pracę urzędników i skraca czas raportowania. Sprzyja to zmniejszaniu szkodliwej społecznie biurokracji, co podnosi z kolei zaufanie mieszkańców do urzędu.

Powstanie CUW zwiększa również elastyczność funkcjonowania organizacji w danych warunkach, co sprawia, że w obliczu najpoważniejszych nawet wyzwań radzi sobie z nimi skuteczniej niż mniejsze, ale nie tak wyspecjalizowane jednostki.

Razem znaczy więcej

CUI cieszy się uznaniem zarówno mieszkańców Wrocławia, jak i pracowników Urzędu Miejskiego (o czym świadczy chociażby ubiegłoroczny wskaźnik zadowolenia ze świadczonych usług, który w  pięciostopniowej skali osiągnął poziom 4,87). Co równie ważne, dzięki integracji poszczególnych jednostek, zyskaliśmy możliwość popularyzowania wśród nich najwyższych standardów i wypracowanych przez siebie metod zarządzania, takich jak Scrum, Agile, Prince 2 i ITIL.

Jedną ze współpracujących z CUI jednostek jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM). Jak mówi Michał Handl, specjalista w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych i przedstawiciel ZDiUM-u: w ramach utworzonego Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym podjęliśmy opartą na umowie SLA współpracę z CUI w zakresie obsługi informatycznej ITS-u. Współpraca ta przebiega pomyślnie - zwłaszcza w obszarze utrzymania systemów operacyjnych i standardowych komponentów oprogramowania, takich jak bazy danych, a także w obszarze zarządzania siecią (wykorzystujemy blisko 300 kilometrów sieci światłowodowej w obrębie całego miasta). Ponadto  dzięki współpracy CUI z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta mamy możliwość podnoszenia swoich kompetencji w zakresie IT, co pozytywnie przekłada się na zwiększenie efektywności w pozyskiwanych przez nas dotacjach na rozwój systemów transportowych w mieście.

Sukces, jakim dzięki osiągnięciom CUI może pochwalić się Wrocław, dowodzi, że idea tworzenia CUW przynosi znaczące korzyści dla samorządów i jednostek państwowych. Być może to właśnie przykład wrocławskiego CUI stanie się inspiracją dla władz innych miast, aby odważnie konsolidować świadczone przez siebie usługi. Pozytywne zmiany, jakie niesie ze sobą to rozwiązanie, nie kończą się przecież na budżetowych oszczędnościach.

Artykuł ukazał się w numerze 09/2016 magazynu „IT w Administracji”

IS0 20000 - znak najwyższej jakości

c .

Choć jest to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych certyfikatów w branży IT, dla wielu ludzi wciąż jest to termin zupełnie obcy. Czym jest ISO 20000, jak go uzyskać i co oznacza jego zdobycie?


ISO 20000/IEC to międzynarodowy certyfikat potwierdzający świadczenie usług informatycznych na najwyższym poziomie. Centrum Usług Informatycznych zdobyło go jako pierwsza instytucja publiczna w Polsce. W ubiegłym tygodniu po raz kolejny otrzymaliśmy rekomendację przedłużającą certyfikację w zakresie normy ISO/IEC 2000-1:2011. To dobry moment, aby przybliżyć najważniejsze informacje na ten temat.

Czym jest ISO 20000?

Norma ISO/IEC 20000 jest pierwszym międzynarodowym standardem wspomagającym zarządzanie serwisami IT. Została ona utworzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w 2005 roku i do dziś jest jedyną oficjalną normą w zakresie zarządzania usługami informatycznymi.  Składa się ze zintegrowanego pakietu zarządzania procesami informatycznymi - te z kolei opierają się na zasadach tzw. dobrych praktyk informatycznych - w skrócie ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library).

Z jakich elementów składa się ten pakiet?

W normie tej zdefiniowane zostały najważniejsze procesy IT, dotyczące między innymi:

  • zarządzania i raportowania poziomu usług
  • zarządzania dostępnością, pojemnością oraz ciągłością działania
  • zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • budżetowania i rozliczania kosztów IT
  • zarządzania konfiguracją i zmianą
  • zarządzania relacjami z klientami i dostawcami

Normy te składają się zarówno z wymagań stawianych osobom zarządzającym IT, jak i „dobrych praktyk”, w których przedstawiane są wytyczne dla audytorów i dostawców usług.

W jaki sposób przyznawany jest firmie ten certyfikat?

Najważniejszym krokiem na drodze do przyznania certyfikacji jest przeprowadzenie wnikliwych audytów w firmie. Pierwszy, wewnętrzny, określa, na ile wytyczne ISO zgodne są z podejmowanymi przez firmę działaniami i które z elementów powinny zostać ulepszone. Kolejny, zewnętrzny audyt certyfikujący,  przeprowadzają niezależne jednostki. Niespełnienie któregokolwiek ze stawianych przez normę wymagań może skutkować nieotrzymaniem przez firmę certyfikacji.

Czy certyfikat ten ważny jest na czas nieokreślony?

Nie, założeniem ISO 20000 jest ciągłe doskonalenie się firmy oraz utrzymywanie najwyższych standardów pracy.  Dlatego też audyty te mają miejsce rokrocznie, a firmy są stale monitorowane.

Jakie są korzyści płynące z otrzymania tej certyfikacji?

Oprócz względów prestiżowych i polepszenia wizerunku firmy istotna jest też poprawa wydajności oraz niezawodności świadczonych przez nią usług. Wśród innych korzyści wymienić warto efektywniejsze zarządzanie zarówno usługami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, a także znaczącą redukcję kosztów (np. ilości audytów). Przede wszystkim jednak certyfikat ISO 20000 jest dla klienta gwarantem wysokiej jakości usług.

Otrzymanie rekomendacji przedłużającej certyfikację ISO 20000 jest dla nas ważne nie tylko dlatego, że pozwala nam ona nieustannie doskonalić istniejące w firmie procesy i podnosić jakość świadczonych usług, ale też dlatego, że zdobyliśmy ją jako pierwsza instytucja publiczna w Polsce. Być może naszymi śladami niedługo pójdą inne instytucje, a Polska stanie się liderem najwyższych standardów informatycznych w Europie.

Młodzi kodują – konferencja Centrum Usług Informatycznych i Ligi Niezwykłych Umysłów

f Seweryn c .

            Programowanie jeszcze nigdy nie było tak proste! W ramach opracowywanego przez nasze Centrum i Ligę Niezwykłych Umysłów projektu (o którym więcej przeczytać możesz na: http://cui.wroclaw.pl/index.php/aktualnosci/135-o-przyszlosci-programowania-przez-najmlodszych-czyli-o-konferencji-programowanie-od-pierwszoklasisty-do-maturzysty) w ostatni czwartek miała miejsce organizowana przez nas i LNU konferencja „Wrocław koduje 2.0”. Prelegentami konferencji byli: wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj, Radosław Błasiak i Wojciech Majeran – pomysłodawcy i założyciele Fundacji Ligi Niezwykłych Umysłów, Dariusz Jędryczek – dyrektor Centrum Usług Informatycznych - i jego zastępca Tymoteusz Przybylski oraz dr hab. inż Renata Krzyżyńska – współzałożycielka LNU.

            Podczas konferencji opowiadano o sytuacji na rynku IT w europejskiej gospodarce, założeniach programu „Wrocław koduje 2.0”, oraz genezie powstania i specyfice platformy edukacyjnej Ligi Niezwykłych Umysłów. Prezentacja ta spotkała się z żywym zainteresowaniem widowni – goście i przybyli dziennikarze chętnie uczestniczyli w dyskusji i zadawali pytania, dzieląc się swoim doświadczeniem i przemyśleniami dotyczącymi programowania wśród najmłodszych.

            Po zakończeniu konferencji dyrektor naszego Centrum, Dariusz Jędryczek, wraz z prezesem Ligi Niezwykłych Umysłów, Radosławem Błasiakiem, zostali zaproszeni do jednej z wrocławskich telewizji, gdzie mogli przybliżyć widzom założenia programu „Wrocław koduje 2.0” i zachęcić szkoły do aktywnego korzystania z platformy. Zapraszamy do oglądania!

 

 

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu