Aktualności

joomla templates top joomla templates template joomla

Wrocławski wolontariusz IT

f Katarzyna Wienconek c .

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu dołączyło do partnerstwa na rzecz projektu Wrocławski wolontariusz IT.

Wraz z Stowarzyszeniem Pomocy "Iskierka", Politechniką Wrocławską we Wrocławiu, Fundacją Manus i Miejską Bibiloteką Publiczną we Wrocławiu we wrześniu wystartujemy z 3 edycją projektu Wrocławski wolontariusz IT.

Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz niwelowania wykluczenia cyfrowego wrocławian, a także współtworzenie i kreowanie środowiska osób zaangażowanych w cyfryzację i w edukację do informatyzacji.

Więcej o dotychczasowych działanich można przeczytać i posłuchać TUTAJ.

Szczegóły 3 edycji projektu Wrocławski wolontariusz IT już po wakacjach!

40279318 266524120632770 3919182787453648896 n

Szkolenie CUI dla wrocławskich wolontariusz IT z aplikacji miejskich

Szkolenie CUI dla wrocławskich wolontariuszy IT z oferty miejskich aplikacji mobilnych

SPS - aplikacja Studenckiego Programu Stypendialnego

f Katarzyna Wienconek c .

Na zlecenie Prezydenta Wrocławia i przy współpracy z Wrocławskim Centrum Akademickim (Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia) Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu z końcem maja oddało do użytkowania  nową wersję  aplikacji SPS – rozwiązania webowego wspierającego Studencki Program Stypendialny.  Wrocławskie Centrum Akademickie to inicjatywa-łącznik między samorządem miasta i środowiskiem akademickim, stworzony i finansowany przez samorząd Wrocławia. Oprócz realizacji własnych, autorskich projektów jest też koordynatorem miejskiego programu stypendialnego dla studentów – dodatkowego wsparcia, które otrzymują od Gminy Wrocław najlepsi wrocławscy studenci.

 1

 

Co to jest SPS?

SPS jest webowym  systemem aplikowania o stypendia dla doktorantów, studentów wyjeżdżających za granicę oraz laureatów olimpiad i konkursów. Aplikacja daje możliwość dokonania oceny wniosków przez członków Kapituł, Akademii Młodych Uczonych i Artystów, a także powołane komisje stypendialne. Pierwsza  aplikacja SPS została wdrożona jeszcze w 2014 roku. Obecnie została wzbogacona o szereg dodatkowych funkcjonalności wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników.

 

 2

 

 

Wyzwanie

W kolejnych latach wraz z rozszerzaniem programu stypendialnego CUI opracowywało nowe wersje SPS, w tym roku system został napisany w nowej technologii – technicznie usprawniając korzystanie z serwisu, a także w oparciu o autorski standard aplikacji. Podjęte prace w zakresie analityki biznesowej, jak i programowania były w dużej mierze skoncentrowane wokół zwiększenia intuicyjności obsługi platformy, w tym między innymi procesu składania wniosków.  W pracach nad rozwojem i rozbudową aplikacji wykorzystaliśmy metodyki zwinne, a całość prac (od analizy do testów i wdrożenia) zabrała jedynie 8 tygodni.

 

Wypełnianie danych Doktoranci

 

 

Jak to działa?

W aplikacji odbywa się cały proces – od złożenia wniosku, przez ocenę, do decyzji o przyznaniu stypendium. W zależności od przypisanej roli w systemie dany użytkownik podejmuje działania w zakresie nadanych mu uprawnień. Idąc śladem poprzednich edycji stypendialnych, aplikacja daje także możliwość przesłania informacji o przyznaniu stypendium lub wyróżnieniu do uczestnika programu.    

 

Więcej informacji:

wca.wroc.pl

sps.cui.wroclaw.pl

Kolejny rekord Wrocław koduje 2.0!

f Katarzyna Wienconek c .

10 czerwca na Auli Głównej Politechniki Wrocławkiej odbyła się gala finałowa 3. edycji Wrocław koduje 2.0 – projektu organizowanego przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Liga Niezwykłych Umysłów i Politechniką Wrocławską od 2016 roku.

lnu

Umiejętność programowania staje się nie tylko pożądanym, ale i niezbędnym elementem wykształcenia młodego człowieka. Nasza recepta na rosnące zapotrzebowanie na informatyków jest prosta – już od najmłodszych lat należy rozwijać w dzieciach ich kompetencje algorytmiczne, rozbudzając ich zainteresowanie programowaniem.  Poprzez intensywny e-learning oraz grywalizację  wprowadzamy uczestniczących w projekcie uczniów w podstawy programowania (m.in. w C ++ i Javy) oraz myślenia i działania projektowego (m.in. SCRUM). Projekt składa się z dwóch komplementarnych działań – platformy internetowej oraz cyklicznych warsztatów dla uczniów i nauczycieli.  Sercem projektu Liga Niezwykłych Umysłów jest internetowa platforma do nauki praktycznego podejścia do programowania – to główne narzędzie  do nauki podczas warsztatów. Platforma dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalacji. Wiedza, ćwiczenia, automatyczny system oceniania, podpowiedzi, udostępnianie i podglądanie rozwiązań innych użytkowników, współzawodnictwo, współpraca, grywalizacja – wszystko w jednym miejscu, dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Projekt Wrocław koduje 2.0 kładzie nacisk na praktyczne aspekty programowania: ćwiczenia polegają na rozwiązywaniu problemów, rozwijają zdolność kreatywnego oraz analitycznego myślenia, nauka opiera się na nowoczesnych językach programowania oraz innych narzędziach informatycznych (m.in. C++, Java, SQL, narzędzia administracyjne, bazy danych). Platforma wykorzystywana jest w zajęciach – warsztatach dla uczniów i nauczycieli. Cykl warsztatów kończy się podsumowaniem zdobytych umiejętności. Uczestnicy, którzy ukończyli cykl warsztatów otrzymują certyfikaty, a najlepsi ligowicze otrzymują nagrody.

4

 

W edycji 2018/2019 w klasyfikacji szkół zwyciężyły:

I miejsce – II Liceum Ogólnokształcące z Wrocławia

II miejsce - X Liceum Ogólnokształcące z Wrocławia

III miejsce - II Liceum Ogólnokształcące z Wrocławia

 

IMG 5469

 

A najlepszymi wyniki indywidualnymi mogą pochwalić się:

Paulina Żeleźnik z Szkoły Podstawowej nr 24 we Wrocławiu

i

Karol Janc z Zespołu Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej.

 

unnamed

 

Paulina Żeleźnik uzyskała również najlepszy wynik w rankingu ogólnopolskim kobiet. Systematyczny wzrost udziału dziewczyn w projekcie i pobudzanie zainteresowania informatyką wśród dziewczyn  to jedno z naszych największych wyzwań. W tym roku po raz kolejny udało nam się zwiększyć procent ligowiczek.

Dla wszystkich zgromadzonych mieliśmy dodatkową niespodziankę - interaktywną prelekcję o cyberprzemocy. Ligowicze dowiedziali się, jak chronić swoją tożsamość w sieci, czym jest cyberprzemoc, jak ją rozpoznawać, jak reagować i do kogo się zgłosić o pomoc.

 

IMG 5534

IMG 5535

 

Z roku na rok systematycznie udział w projekcie bierze również coraz więcej wrocławskich uczniów, nauczycieli i szkół. Bardzo ważnym czynnikiem projektu jest kształcenie samych nauczycieli, aby z przekazanej wiedzy mogli korzystać, jak najwięcej obecnych i przyszłych uczniów danej szkoły. Wrocław koduje 2.0 to najprawdopodobniej największy tego typu projekt w Europie, a w planach mamy systematyczne powiększanie grupy dzieci objętych nauką programowania.

 

Wszystkim ligowiczom jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy!

IMG 5531

Ankieta zapotrzebowania na usługi na 2020 rok

f Sylwester c .

W związku z procesem planowania i koordynacji działań na 2020 rok i potrzebą oszacowania ich kosztów publikujemy Ankietę zapotrzebowania na usługi CUI na rok 2020. Można ją pobrać:
 
 
Dotyczy ona jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Szczegóły przekażemy poszczególnym jednostkom drogą mailową.

Aplikacja Rejestry RODO z nagrodą specjalną Ministra Cyfryzacji

f Katarzyna Wienconek c .

10 kwietnia dyrektor Dariusz Jędryczek odebrał w imieniu Centrum Usługi Informatycznych we Wrocławiu, z rąk Pani Justyny Duszyńskiej, Zastępcy Dyrektora Biura Analiz i Projektów Strategicznych w Ministerstwie Cyfryzacji, nagrodę specjalną Ministra Cyfryzacji za stworzenie i wdrożenie Aplikacji Rejestry RODO opracowanej na zlecenie Biura ds. Bezpieczeństwa Informacji UMW.

 

SITwA 2019 mc fb 640x960 1

 

CUI

Aplikacja Rejestry RODO została wdrożona w sierpniu 2018 roku. Jest autorską i autonomiczną aplikacją wspierającą wypełnienie nowych obowiązków administratorów danych wynikających z wprowadzenia unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W ramach przygotowań do wprowadzenia RODO Urząd Miejski Wrocławia już w 2017 roku zaplanował szereg działań przygotowawczych, w tym wdrożenie aplikacji wspierającej dostosowanie do wymogów RODO. Dokładna analiza zrealizowana przez CUI wykazała, że na rynku nie ma gotowej aplikacji potrzebnej do sprawnego wdrożenia i monitorowania stosowania RODO. W związku z tym Centrum Usług Informatycznych opracowało w ścisłej współpracy z Biurem ds. Bezpieczeństwa Informacji własną, autorską aplikację, która została zaprojektowana w taki sposób, że może być używana przez dowolną jednostkę miasta. W standardzie projektowania i tworzenia aplikacji przez CUI jest tzw. wielojednostkowość, którą można skrótowo opisać jako 'jedna aplikacja - wiele podmiotów - oddzielenie danych poszczególnych podmiotów od siebie - jedna płaszczyzna techniczna'. Obecnie aplikacja jest wykorzystywana przez: Urząd Miejski Wrocławia, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, Zarząd Zasobu Komunalnego. W najbliższym czasie planowane są udostępnienia dla kolejnych jednostek, w tym kilkudziesięciu placówek edukacyjnych. 

Wdrożenie aplikacji pozwoliło wypełnić obowiązek ustawowy w zakresie zarządzania zasobami i procesami, które dotyczą danych osobowych. Aplikacja umożliwia prowadzenie rejestrów elektronicznych zasobów i czynności, usprawnia sprawowanie kontroli nad danymi i ich weryfikację, zwiększa szybkość reakcji w przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji, podnosi szczelność i bezpieczeństwo danych osobowych poszczególnych administratorów danych osobowych, którzy wykorzystują aplikację.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas VI Forum Kierowników IT w Administracji - ogólnopolskiej konferencji odpowiedzialnych za proces cyfryzacji instytucji publicznych. Oprócz nagrody specjalnej przyznane zostały już po raz piąty Skrzydła IT w Administracji - wyróżniono jednostki, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami i innymi urzędami.

 

Grupowe1

 

SITwA 2019 banner

 

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2018

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu