strona główna

Internetowy system rezerwacji wizyt

c .

Projekt uruchomienia Internetowego systemu rezerwacji wizyt w urzędzie zrealizowano z inicjatywy ówczesnego Wydziału Informatyki. Objął on swoim zakresem wszystkie cztery Centra Obsługi Mieszkańca oraz Centrum Obsługi Podatnika. Od chwili uruchomienia w czerwcu 2009 stał się jedną z najpopularniejszych usług elektronicznych świadczonych przez Urząd Miejski Wrocławia swoim klientom. System umożliwia umówienie się na konkretny termin w celu załatwienia dowolnej ze spraw z następującego katalogu :

 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pojazdów
 • Odbiór dowodów rejestracyjnych
 • Prawa jazdy: składanie wniosków i odbiór prawa jazdy
 • Sprawy meldunkowe oraz składanie wniosków o dowód osobisty
 • Odbiór dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty dowodu osobistego
 • Działalność gospodarcza
 • Podatek od nieruchomości, leśny, rolny
 • Podatek od środków transportowych
 • Opłata skarbowa, podatek od posiadania psów
 • Opłaty za użytkowanie wieczyste
 • Zaświadczenia podatkowe